FANDOM


A.K.A. Yamatetsu Corporaion

StatisztikaSzerkesztés

SR Logo Yamatetsu

Központ: Vlagyivosztok, Oroszország

Elnök/Vezérigazgató: Saru Iwano

Az igazgatótanács elnöke: Yuri Shibanokuji

Cégforma: Nyílt részvénytársaság

Főbb részvényesek: Buttercup (27%), Yuri Shabanokuji (19%), Saru Iwano (11%), Hideo Yoshida (5%), Newton Chin (5%), Ramon Dizon (3%)

Nagyobb részlegek:

Központ: Vlagyivosztok; Igazgató: Hideo Yoshida

Központ: Hong Kong; Igazgató: Ramon Dizon

Központ: Vlagyivosztok; Igazgató: Rajiv Desai

Központ: Vlagyivosztok; Igazgató: Sean Rooker

Központ: Vlagyivosztok; Igazgató: Michelle Forlani

Főbb leányvállalatok: Crashcart Medical Services Corporation, MetaErgonomics, Pensodyne, Tsuruga International, Xiao Technologies, Yamatetsu Naval Technologies.

Ha megkérnél néhány árnyvadászt, hogy sorolják fel a tíz legnagyobb megatársaságot, szinte biztos, hogy a többségük elfelejtené megemlíteni a Yamatetsut. Folyamatosan rajta tartom a szemem a Shadowland és a Nexus céges adatállományain, és meg kell mondanom, felháborítónak tartom, hogy a Yamatetsu mögötti valódi történetek közül mennyiről nem esik említés. Szerintem közületek jó néhányan még azt sem tudják, hogyan és miért került be a Yamatetsu a Társasági Tanácsba annak idején. Nos, én több mint egy évtizeden keresztül dolgoztam a cégnek, így rengeteg tényt és információmorzsát kapargattam össze. Íme a teljes történet a nipponi kezdetektől a fagyos oroszországi éjszakákig.

TÖRTÉNELEMSzerkesztés

A Yamatetsu Corporation 2032-ben jött létre; Tadamako Shibanokuji alapította, saját Tsuruga International nevű hajózási társasága köré építve a céget. Eredeti célja az volt, hogy japán és filippínó cégekből olyan erős konzorciumot hozzon létre, amely képes ellenállni a japán társaságok hatalomátvételi próbálkozásainak. A konzorcium igazgatótanácsa a cégek vezetőiből állt, fele-fele arányban: ötven százalék japán, ötven százalék filippínó. Mivel az egész ügylet megálmodója Tadamako Shibanokuji volt, őt nevezték ki elnökké. A különféle háttereknek és üzletágaknak, valamint a fokozott hadiipari kutatásoknak (különösen jövedelmezőnek bizonyult azokban a háborús években) és az egyre növekvő metahumán piac kihasználásának köszönhetően a konzorcium nemcsak jól jövedelmező vállalkozássá vált, de lassanként olyan pozícióba került, ahonnan már kihívást jelentett a megatársaságok számára.


2041-ben a Yamatetsu egy kisebb cégháború kirobbantásával megpróbált betörni a Társasági Tanácsba. A könyörtelen titkos akciókat követően, néhány hónap elteltével a cégek katonai eszközökhöz nyúltak. A Yamatetsu bölcsen kihasználta a meglévő konfliktusokat, és kijátszotta egymás ellen saját ellenségeit. Mivel a Yamatetsu nem számított tradicionális japán cégnek, sikerült elnyernie az Ares, az Aztechnology és a Seader-Krupp támogatását, akik szerették volna megszüntetni a Tanácsban a japán hegemóniát. A cég számos kisebb szövetségesre is szert tett, akik a későbbi magasabb pozíció reményében szívesen támogatták a társaságot a Tanács ellenében. Végül győzött a Yamatetsu állhatatos szívóssága, és a cég 2042-ben AAA besorolást kapott.

A Yamatetsu már a felső ligában játszott, de a céget a virágzó felszín alatt belső viszályok és ellenségeskedések szaggatták. Egy Hideo Yoshida nevű fiatal igazgató befolyását felhasználva rávette a többi japán tagot, hogy vásárolják fel a filippínó igazgatótanácsi tagok részvényeinek minél nagyobb részét. Arra gyanakszom, hogy a fickót titokban a többi japán mega támogatta, akik Hideo manővereit és árnyvadászait is szponzorálták. A filippínó szavazatok számának drasztikus csökkenése után Yoshisda szavazást kezdeményezett, megszerezte Tadamako Shibanokujitól az elnöki széket és kipenderítette a legtöbb filippínó igazgatót. Velük együtt távozott a Yamatetsu elhatározása a nagy japán cégekkel való szembenállással kapcsolatban is - a cég gyakorlatilag az ellenség kezébe került.

Yoshida manipulációi azonban érdekes mellékhatást eredményeztek: a Yamatetsu részvényeinek mintegy tizenegy százaléka ismeretlen helyre került egy olyan manőver eredményeképpen, amely egy hatalomátvételi kísérlet minden jegyét magán viselte - talán egy rivális japán cég lehetett a próbálkozó. Az új résztulajdonosról a Yamatetsunak mindössze annyit sikerült megtudnia, hogy vagy fél tucatnyi másik nagyobb társaságban is hasonló részesedéssel rendelkezik.

Yoshida gyanakvó igazgatótanácsa találkozóra hívta a részvényest, hogy ott ismertesse velük szándékait.

A Yamatetsu fejeseinek és jogászainak egész hada várta az ellenség megérkeztét. Japán üzletemberek egy csoportjára számítottak, ám csak egyetlen, tinédzserkorú japán nő érkezett. Kinyitott egy részvénybizonylatokkal teli aktatáskát, és bemutatkozott: ő volt Miss Buttercup. Az igazgatótanács döbbent csendben hallgatott. Meglepettségüket figyelembe sem véve Miss Buttercup közölte velük, hogy nagyobb összeget örökölt, melyet szeretne megnövelni oly módon, hogy befekteti egy társaságba. Az egykori elnök, Shibanokuji azonnal felajánlotta, hogy kétszeres áron felvásárolja a részvényeket. Buttercup visszautasította az ajánlatot, azután kijelentette, hogy azonnal el is foglalná az igazgatótanácsi helyet, melyhez a részvényekkel együtt hozzájutott.


Az igazgatótanácsnak nem volt sok választási lehetősége. Buttercup tehát elfoglalta az őt jogosan megillető széket, és hosszú ideig csak figyelte a többiek mesterkedéseit anélkül, hogy különösebben közbeavatkozott volna. Alkalmanként felajánlotta számottevő vagyonát és más cégeknél szerzett befolyását, hogy segítsen a hátrányba került igazgatóságokon és projekteken. Eközben Yoshida eredménytelen kísérleteket tett rá, hogy kiderítsen valamit is Buttercup múltjáról és valódi személyazonosságáról; még egy Jacques Barnard nevű hírszerzési szakértő segítségét is igénybe vette, aki gyorsan kapaszkodott felfelé a társasági ranglétrán.

Yoshida nyolc hosszú éven át vezette a Yamatetsut. Irányítása alatt a cég szerte a világon nyitotta meg új igazgatóságait, valamint megszilárdította állásait Japánban. A kisebb, papa-mama féle családi vállalkozásokat, melyek megvédését a konzorcium eredetileg célul tűzte ki, szó nélkül felvásárolták. A Yamatetsu terjeszkedett, de pont a rossz irányba. Nemsokára egy kategóriába lépett a többi keiretsuval, és az öt japán megatársaság együtt a világ legerősebb gazdasági erejévé tette az országot.

2050-ben újra Tadamako Shibanokuji nyerte el az elnöki pozíciót az igazgatótanácsban. A nyolcéves, hatalomért folyó küzdelem megváltoztatta Shibanokujit, és a Yamatetsu vele együtt változott. A metahumán használatra tervezett technológiák és eszközök előállításáról híres cég még egy lépéssel tovább ment, hogy kedvezzen elsődleges megrendelőinek; a felsővezetésben is alkalmazni kezdtek kawaruhitókat (metahumánokat). Ez az új, metahumánbarát hozzáállás feszültséghez vezetett a mereven elutasító japán kormányzattal szemben, akiknek a tagjai határozottan ellenezték, hogy hatalom kerüljön a metahumánok kezébe. A Yamatetsu úgy próbálta megőrizni az ingatag békét, hogy jelképes méretűre csökkentette vezető pozíciót betöltő meták számát.

A VÁLTOZÁS IDEJESzerkesztés

2050 negyedik negyedében Miss Buttercup felfedte, ki is ő valójában: nem egy fiatal örökös, hanem egy szabad szellem. Senki nem tudja, miért leplezte le magát; egyszerűen csak úgy érezte, eljött a megfelelő idő. Vagy talán megtudta, hogy Jacques Barnard nemsokára rászáll, és úgyis minden kiderül. Buttercup valójának felfedése sokat ártott a cégnek - belülről és a kívülállók szemében egyaránt. Egy dolog volt metahumánokat alkalmazni, de egy egészen másik beengedni egy szabad szellemet egy társaság igazgatótanácsába. Senki nem szólalt ugyan fel nyilvánosan Buttercup ellen, de a zárt ajtók mögött egyre nőtt az ellenszenv a cég iránt.


>>>>>(Ahogy hallottam, Buttercup elég stílusosan leplezte le magát. Az egyik szokásos, Yoshida és Shibanokuji közötti, metahumánokról szóló túlfűtött vita alkalmával hirtelen felröppent az asztal fölé, egyenesen Yoshida orra elé, mint egy démon, aki az igazgató szívére vágyik, és pergő japánsággal kioktatta őt. Yoshida döbbenten visszaült, és azóta sem hozta elő a témát többé.)<<<<< - Brick

Az elkövetkező években kiderült, hogy Buttercup a céges manipulációk nagymestere. Egy ideje már terjengett a szóbeszéd arról, hogy a szabad szellem szeretné visszajuttatni Shibanokujit az elnöki székbe, és az egykori konzervatív vezető újbóli hatalomra kerülése utáni cselekedetei is arról árulkodtak, hogy lehetett valami alapja a pletykáknak. Akármilyen módon is, de Buttercupnak elég befolyása volt az elnök felett ahhoz, hogy 2056-ban megszavaztassa vele: kerüljön még több metahumán a cég vezetésébe.

De Shibanokuji nem az egyedüli igazgatótanácsi tag volt, aki megérezte Buttercup befolyását. Newton Chin a metahumán ügy természetes szövetségesének bizonyult radikális nézeteivel, és az sem elhanyagolható tényező, hogy fiatalabb húga, Sophia egy törpe volt. Buttercup ezen kívül Ramon Dizont, az igazgatótanács filippínó kisebbségének vezetőjét is megkörnyékezte. Dizon szép csendben azon munkálkodott, hogy visszaállítsa a Yamatetsu eredeti törekvéseit: konkurenciát teremtsen a japán megatársaságoknak. Elméletben ez azt jelentette, hogy létre kellett hoznia egy hatalmi gócot, ahonnan kihívást intézhet a Csendes-óceán partvidékének japán hegemóniája ellen. A jövőbeli támogatásért cserébe Buttercup azt ígérte, hogy segít a visszatéríteni a céget a gyökerekhez, csatlakozni fognak a többi partvidéki társasághoz, és közös fronton szállnak szembe a Fuchival, a Shiawase-zel, a Renrakuval és a Mitsuhamával.

Mialatt Buttercup a terveit szövögette, Tadamako Shibanokuji azért küzdött, hogy kezében tartsa a céget. A Japán Kereskedelmi Minisztérium elkezdte megkérdőjelezni a világszerte kinevezett metahumán középvezetők alkalmasságát - a kételkedés kihallgatásokhoz vezetett, amely jelentősen lelassította a termelést a Yamatetsu japán érdekeltségeinél. A kormányzat kimondatlan üzenete teljesen világos volt: ki a metahumánokkal, különben sosem lesz vége az ellenőrzéseknek. Nem sokkal ezután az igazgatók egy metahumánellenes csoportja Hideo Yoshida és Saru Iwano vezérigazgató vezetésével saját kezébe vette az ügyet.

2059. január 7-én Tadamako Shibanokuji agyvérzést kapott; az elnök képtelen volt felkelni az ágyból, és beszélni sem tudott. Akaratának megfelelően szavazati joga Saru Iwanóra szállt egészen addig, amíg újra vissza nem tud térni a munkához. Néhány nappal később Iwano újra megszavaztatta Yoshidát az igazgatótanács elnökévé, és ketten együtt ismét hozzáfogtak, hogy visszaállítsák a Yamatetsunál a japánra jellemző régi, konzervatív, metahumánellenes nézeteket.

Hat héttel a roham után Tadamako Shibanokuji meghalt. Amennyire a részleteket össze tudtam rakni, ez a váratlan esemény rákényszerítette Buttercupot, hogy siettesse terve megvalósítását. A Tadamako halálát követő hetekben felvásárolta a kisebb befektetők részvényeit, hogy megszilárdítsa hatalmi bázisát. Eközben Shibanokuji részvénycsomagja az öröksége részévé vált... amely egy az egyben Yuri Shibanokujit, Todamako fiát illette, akit majdnem negyven éve magára hagyott. Elterjedt a híre, hogy a fiú Kiotóba utazik, átvenni örökségét. Yoshida és díszes társaságának balszerencséjére kiderült, hogy Tadamako fia egy ork.

>>>>>(A történet szerint Yuri a 2021-es goblinizációs hullámnak esett áldozatul. Hogy ne kelljen szembenéznie felettesei rosszallásával, Tadamako Vlagyivosztokban rejtette el a feleségét és a gyereket. Buttercup azonban már röviddel azután rájött a titokra, hogy csatlakozott a céghez. Úgy tűnik, hosszú távra tervezett.)<<<<< - Corp WatcherButtercup forgatókönyvét követve Yuri kijelentette, hogy szeretné átvenni apja helyét a cég igazgatótanácsának élén, Buttercup és Chin pedig azonnal felsorakozott mögé. Egyesített szavazataikkal sikerült elérniük, hogy Yuri Shibanokuji legyen a Yamatetsu Corporation igazgatótanácsának új elnöke.

Az első pillanatban még mulatságosnak is tűnt: kawaruhito egy japán cég élén. A mókának azonban rögtön vége szakadt, amikor a Yamatetsu részvényei mélyrepülésbe kezdtek, a részvényesek pedig menekültek, akár a patkányok a süllyedő hajóról. Az igazgatótanács konzervatív része világosan Yuri tudomására hozta, hogy vagy lelép, vagy meghal. Yuri azonban nem lépett le. Két nappal később egy golyó fúródott a mellébe. Sikerült túlélnie a gyilkossági kísérletet, és másnapra összehívott egy rendkívüli igazgatótanácsi ülést.

Mindenki úgy gondolta, a támadás annyira megrémítette Yurit, hogy azonnal bejelenti visszavonulását. És mindenki tévedett. Ehelyett Yuri közölte velük, hogy a cég központját Japánból Oroszországba, Vlagyivosztokba helyezi át. Ennyi erővel azt is mondhatta volna nekik, hogy vetkőzzenek meztelenre és táncoljanak a tábortűz körül; a legtöbb fejes számára teljesen elképzelhetetlen volt, hogy elhagyják Japánt. Még Yuri kevés támogatója is ellenezte az ötletet, amíg Buttercup elő nem lépett. Huszonöt perces beszédében kifejtette, hogy minden erejével támogatja Yuri ötletét, és szavazást kezdeményezett. Saját szavazataival és egy rakás meghatalmazással a zsebében megkérte Ramon Dizont, hogy a régi megállapodásnak megfelelően támogassa őt. Dizon és a mögötte álló filippínó kisebbség szavazatai Yuri felé billentették a mérleg nyelvét, és a japánból való távozás indítványa átment az igazgatótanács előtt.

Buttercup szinte rögtön törlesztette a tartozását Dizon felé. Amint a központ összecsomagolt, Buttercup tárgyalásokba kezdett a Wuxinggal, és más partvidéki társaságokkal, és felajánlotta csatlakozását a Pacific Prosperity Grouphoz. A következő hetek zűrzavara közepette felhasználta az újonnan alakult PPG üzleti hátterét, hogy felvásárolja a Yamatetsu Corporation 37 százalékát. Yuri, Chin és Buttercup szavazataival, plusz Dizon filippínó szavazóinak támogatásával a japán tagok hirtelen azon vették észre magukat, hogy kisebbségbe kerültek, és álmuk Japán legnagyobb megatársaságáról egyszeriben romokban hever.

Az elmúlt két évben a Yamatetsu központi irodája átköltözött Oroszországba, a többi japán létesítmény pedig a partvidék más országaiba; a cégből csak annyi marad Japánban, amennyivel meg tudják védeni ottani érdekeiket. A társaság kivonulása és az ork elnök személye nagyban rontotta a cég hírnevét a japán közvélemény szemében, de a PPG támogatásával számos új barátot is szereztek.


A JÁTÉKOSOKSzerkesztés

A Yamatetsunál túl sok jelentős figura van ahhoz, hogy mindet felsoroljam, ezért csak azokat ismertetem, akiket én a cég legfontosabb kulcsfiguráinak tartok. Több információt még a Yamatetsu Corporation ki kicsodájában sem találtok róluk.

BUTTERCUPSzerkesztés

Buttercup egy anima; egy szabad szellem, akinek a humán alakja törékeny, vonzó, tizennyolc év körüli japán nőt formáz. Jelenleg ő a Yamatesu Corporation mögött álló igazi hatalom. Yuri Shibanokuji elnök maradéktalan támogatását élvezi; amit Buttercup akar, azt meg is kapja. Céljai még mindig nem világosak, bár a Yuri hatalomátvétele utáni hírnévromlás erősen foglalkoztatja. Minden erejével azon van, hogy visszaállítsa a cégről alkotott jó hírnevet - természetesen emellett tikos terveken is dolgozik. Buttercup képzett varázsló, aki mindig gondosan álcázza auráját.


YURI SHIBANOKUJISzerkesztés

Valljuk be, Yuri nem egészen volt képben, amikor átvette apja helyét egy AAA besorolású megatársaság igazgatótanácsában. Viszont rendelkezett néhány évnyi cégvezetői tapasztalattal, valamint ott volt Buttercup, hogy fogja a kezét és Chin, hogy tanácsokkal lássa el. Eddig még nem nagyon hibázott, és bátran néz szembe a kihívásokkal.

Szinte minden döntése egyezik Buttercup és Chin óhajával, kivéve néhány kisebb jelentőségű változtatást, amit apja írt elő számára a végakaratában. Az egyik ilyen "kívánság" az volt, hogy Jacques Barnardot nevezze ki az újjáépítés irányítójának - enyhén szólva is meglepő fejlemény.

>>>>>(Yuri igazi hírességgé nőtte ki magát Vlagyivosztok kozmopolita társasági köreiben - és kétségtelenül élvezi a pozíciójával járó előnyöket. A metahumán poliklubok folyamatosan nyomást gyakorolnak rá, hogy álljon ki bizonyos szociális ügyek mellett, de mindeddig ellenállt, mert tart tőle, hogy ezzel csak még jobban ártana a Yamatetsu reputációjának.)<<<<< - AK

>>>>>(Rengeteg szóbeszéd alapjául szolgál az a titokzatos és elegáns tünde nő, aki a társasági összejövetelekkor az oldalán tűnik fel. Kevesen tudják, hogy valójában egy profi testőr, aki a gyilkossági kísérlet óta mindenhová elkíséri.)<<<<< - Woodward

RAMON DIZONSzerkesztés

Az egyedüli igazgató, akivel volt szerencsém személyesen is találkozni. Dizon határozott, karizmatikus férfi. Az a fajta fickó, akit sokkal inkább el tudnál képzelni egy night clubban, amint a szintirumot nyeli egyfolytában, mint a Yamatetsu felső vezetésének egyik aktív kulcsfiguráját. A legbefolyásosabb filippínó igazgató, aki túlélte Hideo Yoshida elnöki periódusának első szakaszát, nem igazán törődik a Yamatetsu terjeszkedésével, inkább a Csendes-óceán partvidékét érintő események foglalkoztatják. Különös módon Dizon nem vetette fel, hogy a Yamatetsu a Fülöp-szigeteken is növelje befolyását. Ramon a közvetlen vezetők közé tartozik: a régióban a Yamatesu néhány érdekeltsége mind neki tartozik jelentést tenni.

>>>>>(Ramon Dizen egy az egyben felvásárolta a Philippines Broadcasting Networköt, és titkos megbeszéléseket tartott Masaruval, a sárkánnyal. Valószínűleg a mindanaói Yamatetsu létesítményekről is szó lehetett, de egy egyszerű épületkomplexum nem indokolja a havonkénti rendszeres tárgyalásokat. Itt valami nagyobb dologról van szó.)<<<<< - Muntianak

NEWTON CHINSzerkesztés

A csendes, szerény Chin jó barátja volt Yuri apjának, és már a legelején belépett a cégbe. Buttercup legfőbb támogatója és Yuri tanácsadója. Segítségéért cserébe szabad kezet kapott a Yamatetsu újraszervezésének irányításában, és máris bevezetett néhány radikális változtatást.

>>>>>(Chin családja főként japán kommunistákból és anarchistákból állt. Nagybátyja 2022-ben megpróbálta megölni a császárt. Amennyire tudom, nem tagja egyik poliklubnak sem, de azt gyanítom, hogy titokban szimpatizál velük, és néha még diszkréten segítséget is nyújt nekik.)<<<<< - Red Sun

SARU IWANOSzerkesztés

Iwano az az ember, akinek a pozíciója a Yamatetsun belül az évek során egyszer sem változott. Közismert tény, hogy a vezérigazgató elkötelezett jobboldali szélsőséges, aki már annak a gondolatára is gyomorgörcsöt kap, hogy az igazgatótanács egyik tagja egy kawaruhito. Széke azonban még metahumánellenes hozzáállása miatt sem forgott veszélyben soha. Fejlett üzleti érzéke túlságosan értékessé teszi ahhoz, hogy csak úgy hagyják elveszni.

>>>>>(Saru Iwano nem az a fickó, aki csak tétlenül ül és hagyja, hogy egy ork mindent romba döntsön körülötte; hozzákezdett egy jelentős anti-metahumán ötödik hadoszlop felépítéséhez a cégen belül. Mindezt természetesen Yoshidán keresztül - Yoshida már hosszú ideje a vezérigazgató bábja.)<<<<< - Blackguard

>>>>>(Nem csak belülről destabilizálja a céget. A közelmúltban az Alamos 20K több akciót is lebonyolított a Yamatetsu ellen; a támadások különösen jól meg voltak szervezve, és a behatolók pontosan ismerték a biztonsági eljárásokat.)<<<<< - Brick

HIDEO YOSHIDASzerkesztés

Egy japán nemesember leszármazottja, az ősi szamurájok büszkeségével beoltva. Yoshida családját erős kötelékek fűzik számos jakuza klánhoz. Két alkalommal távolították el az igazgatótanács elnöki székéből, és mindent megtesz azért, hogy visszaszerezze pozícióját, de tudja jól, hogy amíg Yuri és Buttercup van hatalmon, meg van kötve a keze.

Az agresszív, ravasz Yoshida nem lép közvetlenül kapcsolatba az árnyak embereivel, vagy bárki mással, aki nem tartozik a céghez. Ehelyett képzett, megbízható közvetítők egész hálózatát alkalmazza a piszkos munka elvégzésére. Jelenleg a cégen belüli rasszista ellenállást pénzeli, illetve szövetségeseket keres különféle anti-metahumán csoportok között.

>>>>>(Yoshida kiesett a jakuzás cimborái kegyeiből, miután évekig nem úgy tevékenykedett, ahogy ők szerették volna. Úgy gondolják, nem tett meg mindent a Yamatetsu "tisztaságának" megőrzése, és az ő érdekeik érvényesítése érdekében. Most azzal igyekszik bepótolni a mulasztását, hogy segíteni próbál nekik hídfőállást létesíteni Vlagyivosztokban.)<<<<< - Caine

>>>>>(Ezt hallgassátok: múlt hónapban a Yakashima - a Yamatetsu tradícionális riválisa - egyik fejese, egy bizonyos Hiro Senzeni után kellett kémkednem. Miközben figyeltem, Senzeni lebonyolított egy öt óra hosszú megbeszélést Tokióban egy fickóval, akit később Yoshidaként azonosítottam. Gondoljátok, esetleg át akar állni? Vagy talán csak néhány információt adott el...?)<<<<< - Balthazar

>>>>>(Senzeni a Humán Nemzet poliklub frontembere. Valószínűleg új tagokat keresgélnek.)<<<<< - Link

JACQUES BARNARDSzerkesztés

Barnardról csak kevés információval rendelkezem; a legfontosabb dolgok olyan adattárakban rejtőznek, melyekhez sajnos nincs hozzáférésem. Barnard egy hermetikus beavatott, a titkos műveletek mestere. A seattle-i irodák éléről küzdötte fel magát mostani pozíciójáig; jelenleg ő a műveleti igazgató. Yuri utasítására Newton Chin mellett dolgozik az újjászervezésen. A fájlok szerint, melyekhez hozzájutottam, Barnard felelős az összes igazgatóság megtisztításáért - nem csak az öltönyösöket kell eligazítania, de azt is meg kell tudnia, ki áll a Yamatetsu új vezetői mögött, és ki van ellenük.

Barnard új munkája kimondottan érdekes helyzetbe hozta a fickót. Személyes ellenszenvvel viseltetik Buttercup irányában, és gyakran vannak nézeteltérései Chinnel. Yoshida irányítása alatt ő vezette a Buttercup leleplezésére irányuló műveletet, és még azután is sokáig folytatta az információk gyűjtését, hogy a szellem felfedte kilétét. Az Oroszországba való költözés kezdeti szakaszán Barnard hangosan is kikelt Buttercup ellen, ezért a cég kockázati tényezőnek tekinti. Azóta persze átgondolta a dolgot és óvatosabb lett, és továbbra is tisztázatlan, miért maradt meg a cégnél. Egyre növekvő befolyása és a költözés során mutatott rugalmassága bizonyára nagy segítséget jelentett, de kétlem, hogy csupán erről lenne szó. Esetleg valami tipp?

>>>>>(Én is végeztem kutatásokat, és kiderült hogy Buttercup a Yamatetsu költözésekor Buttercup egy éjjel meglátogatta Barnardot annak Kiotói rezidenciáján. Nem tudom, miről lehetett szó, de Barnard azóta is ott van a cégnél.)<<<<< - Jammer


CÉGPROFILSzerkesztés

A Yamatetsu működési elvei drasztikus mértékben különböznek a többi cégétől. A cég amolyan apa-típusú vállalkozásnak szeretné beállítani önmagát, aki pénzt fektet a kisebb vállalkozásokba, és segít nekik a megerősödésben. A Yamatetsu főként ezeknek a befektetéseknek a hozamaiból tartja el önmagát, ezért nem láthattok túl sok, a cég nevével fémjelzett terméket. A Yamatetsu főként leányvállalatain keresztül intézi a gyártást és terjesztést. A társaság a Pacific Prosperity Group támogatójaként is ezt az elvet követi, azaz rengeteg üzletet üt nyélbe a PPG kisebb vállalataival.

>>>>>(A Yamatetsu nagyszerű "elvei" talán kellemes érzéseket keltenek bennetek, de attól a cég még továbbra is egy megatársaság marad, és ugyanúgy rombolja le és erőszakolja meg a gyengébb vállaltokat, ha az érdeke úgy kívánja. Az egyetlen dolog, amely megkülönbözteti a Yamatetsut a többi kalóz megatársaságtól, hogy mielőtt a vágóhídra küldenének, még etetnek és kényeztetnek egy kicsit.)<<<<< - Black-Eyed SusanA Mitsuhamától és a Renrakutól eltérően a Yamatetsu engedélyezi leányvállaltai számára, hogy megtartsák identitásukat. Ez viszont nehezebbé teszi a cég számára az olyan közismertség elérését, mint például az Aresé, amely minden tulajdonára ráaggatja saját logóját. A dolog pozitív oldala viszont, hogy ez az "el a kezekkel" megközelítés távol tartja a céget az olyan károkozásoktól, amelyek a köztudatban negatív visszhangra találnának.

A Yamatetsu még saját magával sincs teljesen tisztában. A japán képet fertőzött bőrként próbálja levetni magáról, de ugyanakkor nem képes igazán gyökeret verni az orosz kulturális életben. Ehelyett inkább egy kozmopolita, multikulturális "mi vagyunk a világ" képet próbál sugározni magáról, amely tökéletesen illeszkedik metahumánbarát beállítottságához. A világszerte végbemenő kulturális és nemzeti hanyatlás miatt ez a hozzáállás főként a fiatalabb generáció körében talált pozitív fogadtatásra. A bevésődött, szilárd kulturális gyökerű csoportoknál viszont a terv éppen hogy visszafelé sült el.

Ugyanakkor a Yamatetsu - a többi megatársaságtól eltérően - a főhadiszálláshoz közel tartja az igazgatóságok vezetőit; két figyelemre méltó kivételtől eltekintve az összes igazgató Vlagyivosztokban székel. Talán egyesek számára pocsék üzleti érzékről tesz tanúbizonyságot, hogy a vezetés fizikailag ilyen távol van a beosztottaktól, és nem rendelkezik helyi tapasztalatokkal, de a modern kommunikációnak és a Yamatetsu "Mátrix Menedzsment" iránti hódolatának köszönhetően ez a felépítés nem jár észrevehetően komoly hátrányokkal. Sőt, a legmagasabb szintű vezetői csoportok közelisége érdekes kereszteződésekhez és közös programokhoz vezetett a különféle igazgatóságoknál, melynek eredményeképpen a Yamatetsu folyamatosan képes ellátni önmagát, és egyre újabb területek felé terjeszkedik.

>>>>>(Ez azt is jelenti, hogy könnyebb belehallgatni a Yamatetsu csicskások és a főnökség közötti kommunikációba.)<<<<< - Slamm-O!


ELSŐDLEGES ÜZLETI CÉLKITŰZÉSEKSzerkesztés

Az üzleti világban a Yamatetsu főként arra a dologra összpontosít, amit az öltönyösök előszeretettel neveznek "metahumán faktor kutatásnak" - ami a "metáknak gyártunk cuccokat" előkelőbb megfelelője. A Yamatetsu emellett a vezető, kibernetikával foglalkozó megatársaság, de a biotechnológiai kutatások területén is nagyon erőteljesen jelen van. Jelenleg a Yamatetsu állítja elő a legtöbb, metahumánok által használt kibervert és biovert. A cég ezen kívül a mezőgazdaságban (különösen annak víz alatti ágazatában), a pénzügyben és az űrkutatásban is jeleskedik.

A Yamatetsu hét fő igazgatóságra oszlik: Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ázsia, Európa, Ausztrálázsia, India és Közel-Kelet. Magáénak mondhat több tucatnyi - ha nem több száz - leányvállalatot, a kizárólag a kutatásra szakosodott PensoDyne-től a komoly hírnévvel rendelkező MetaErgonomics-ig; a fontosabbakat egy kicsit később részletesen is ismertetem. Buttercup ezen kívül számos másik cégnél is komoly befolyással bír, mint például a Shibata Construction and Engineering-nél, a PPG egyik tagjánál.

Yamatetsu Észak-AmerikaSzerkesztés

Igazgató: Mary Luce

Amikor Barnard lett a cég műveleti igazgatója, pártfogoltja örökölte régi posztját a Yamatetsu Észak-Amerika vezérigazgatói székében. A többi igazgatótól eltérően Luce Seattle-ből irányítja saját részlegét, talán azért, hogy továbbra is működtetni tudja Barnard árnyékkapcsolatainak kiterjedt hálózatát. Rengeteg időt és energiát szán rá, hogy teljes munkaidős vadászokat béreljen fel a Yamatetsu számára, különösen a Felébredt fajok közül.

Luce látszólag megpróbálja elkerülni, hogy állást foglaljon az igazgatótanács játékaiban, ehelyett inkább részlege bővítésére és a Wuxinggal kötött szövetség ápolására koncentrál. Igazgatósága főként katonai interfész technológiák (fegyverkapcsolatok), feji kiberverek, integrált kommunikációs rendszerek, valamint metahumán-központú fogyasztási cikkek és munkaállomások előállításával foglalkozik.

Yamatetsu Dél-AmerikaSzerkesztés

Igazgató: Hideo Yoshida

A legzűrösebb igazgatóság, amely két év alatt vált egy alig nyereséges mezőgazdasági részlegből nagyon komoly kutatási gépezetté. Amikor Japánban kezdtek gallyra menni a dolgok, Yoshida rengeteg pénzt ömlesztett a dél-amerikai piacba, és felvásárolt számos kisebb, biotechnológiával foglalkozó céget abban a reményben, hogy így megnövelheti személyes hatalmi bázisát. Próbálkozása megszilárdította a cég jelenlétét Peruban és Chilében, ám az igazgatóság nyereségessége igencsak csorbát szenvedett.

Yamatetsu AusztrálázsiaSzerkesztés

Igazgató: Ramon Dizon

Dizon felügyelte a Yamatetsu kivonulását Japánból, és közben saját érdekeltségeit átmentette más országokba az óceán partján. A fejlett biztonsági és katonai besorolású elektronikákkal foglalkozó részlegek Hong Kongba kerültek, a telekommunikációs és műérzet létesítményekkel együtt. A legfontosabb leányvállalat a Dr. Suyi Kim irányítása alá tartozó Xiao Technologies, amely a következő generációs mágneszárak kifejlesztésén dolgozik. Ez az igazgatóság szoros kapcsolatban áll a Wuxinggal és a PPG-vel, megpróbál helyet találni magának Délkelet-Ázsia hajózási és szállítási üzletágában, hogy így is konkurenciát támasszon a japán vállalatoknak.


Yamatetsu AzsiaSzerkesztés

Igazgató: Mochikune Mibu

Talán a Yamatetsu legnagyobb és legváltozatosabb igazgatósága. Mibu vezetése alatt a részleg főként test kiberverekkel, biotechnikai komponensekkel, feldolgozott élelmiszerekkel, fémtermékekkel és ipari vegyianyagokkal foglalkozik. Nemrég léptek üzleti kapcsolatba Jakuttal és Mandzsúriával, és kiterjesztették üzleti tevékenységüket a talizmánok és varázseszközök gyártására, illetve forgalmazására is. A Szvobodnij Kozmodrom megszerzése lehetővé tette a Yamatetsu számára, hogy kilépjen az űrbe, és felbocsásson jó néhány műholdat, de az igazgatóság mostanában a víz alá is lemerészkedett (persze csak képletesen).

Saotome AquadomesSzerkesztés

Igazgató: Nadine Cross-Walters

Ez a mélytengeri kutatási program, amely gyakorlatilag a Yamatetsu Ázsia egyik aligazgatóságának számít, egyre nagyobb és fontosabb projektté vált. A lázas tempójú építkezésnek és az élénk menedzsmentnek köszönhetően (Cross-Walters a Yamatetsu Ázsia igazgatói székét hagyta ott, hogy a program élére állhasson) a víz alatti kupolás város mára már teljesen működőképes. Bár a kupolák kisebbek, mint várnád, mégis teljesen önellátóak, és felépítésük új területeket nyitott meg a tenger alatti növénytermesztésben, valamint a mélytengeri bányászatban és a kiberverek víz alatti alkalmazásában.

2060 utolsó negyedévében a Yamatetsu meghívta a Draco Alapítvány képviselőit, hogy tegyenek látogatást a Japán-tengerben lévő létesítménynél. A Draco igazgatótanácsának egyik tagja, Aina Dupree egy seregnyi technikussal és mérnökkel érkezett, mintha az lenne a szándéka, hogy darabokra szedje az egész építményt. Ehelyett azonban úgy döntött, hogy a Saotome Aquadomes nyeri azt az ötmillió nujent, melyet a Draco Alapítvány hirdetett meg azon cég számára, amelyiknek elsőként sikerül létrehoznia egy teljes mértékben önfenntartó, víz alatti közösséget.

>>>>>(Igazából nem a Saotome a legelső önfenntartó víz alatti város. A Proteus AG már korábban épített hatalmas arkotömböket, melyek képesek voltak a felszín és a tengerfenék között mozogni. Ám a Draco Alapítvány szakemberei úgy vélték, bármiféle vízvonal feletti építmény ellenkezik a Nagy D végakaratával, ezért a Proteust kigolyózták. A Yamatetsu akvakupolái teljesen a tengerfenékhez kötöttek, ezért ők nyerték a díjat. A Proteus szokatlanul nyugodtan fogadta a hírt.)<<<<< - Jaz


MetaErgonomicsSzerkesztés

Igazgató: Juanita Grant

A MetaErgonomics a Yamatetsu egyik legragyogóbb PR fogása. Szinte minden olyan dolognak a kutatásával, tervezésével és alkalmanként gyártásával is foglalkozik, amelyeket a metahumánok (főként a törpék, orkok és trollok) használnak, azaz a termékeiket hozzáigazítják a vásárlóik méretéhez. Ide tartozik minden a lakásoktól az autókon és billentyűzeteken keresztül egészen a fegyvermarkolatokig. A MetaErgonomics ezenkívül piacvezetőnek számít a fejlett drogok, valamint a katonai kiberverek és hardverek metahumánokhoz való adaptálása terén is.

Crashcart Medical Services CorporationSzerkesztés

Elnök/Vezérigazgató: Melissa Ranshandani

Miután néhány évvel ezelőtt kis híján sikerült kitúrnia a piacról a DocWagont, a Crashcart hirtelen visszaesett, és a tönk szélén találta magát. A Yamatetsu ekkor vásárolta fel a céget, és egy időre tartalékba helyezte, amíg a vállalkozás neve kimegy a köztudatból. Az elmúlt években a Yamatetsu átalakította és kiszélesítette legújabb részlegét. A múlt hónapban a Crashcart egyszerre tíz új irodát nyitott világszerte, ami azt jelenti, hogy minden nagyobb Yamatetsu érdekeltségű városban jelen van. A DocWagon természetesen gyanakodva nézi a konkurens cég terjeszkedését, de a rivalizálás mindeddig nem öltött nagyobb méreteket. A Crashcart, illetve leányvállalata, a Crashcart Clinics Inc. az egyedüli cég, amely sürgősségi egészségügyi szolgáltatást biztosít a Yamatetsu vezetői részére.

>>>>>(A Crashcart ezen kívül világszerte ingyenklinikákat tart fent a RASZ-talanok részére. Papíron ezek a klinikák kiváló PR eszközök, de még az adóleírások után is jelentős veszteségeket jelentenek minden negyedévben.)<<<<< - Nuyen Nick

>>>>>(Nem csak anyagi veszteségről van szó, Nick. Végeztem egy kis nyomozást és úgy tűnik, a klinikák egy-két betege időről időre ráfázik. A papírjaik egyszerűen eltűnnek, és azokkal együtt ők is. Vajon a Crashcart ismét kibervereket tesztel a páciensein?)<<<<< - Buddy

>>>>>(Mennyit fizetett neked a DocWagon ezért a hozzászólásért, Buddy?)<<<<< - Skaven

Yamatetsu Naval TechnologiesSzerkesztés

Elnök/Vezérigazgató: Fjodor Uvarovka

A Navy Tech a Yamatetsu első próbálkozása volt egy saját katonai egység létrehozására. Az alakulat felállításának szükségességét elsősorban a Vlagyivosztokba való költözködés indokolta. A part menti kalózok rendszeresen rajtaütöttek a Yamatetsu hajószállítmányain, ezért létfontosságúvá vált egy önálló kísérőflotta létrehozása. A Yamatetsunak egy összekötőt is ki kellett neveznie a biztonsági erő és az orosz hadsereg közé, és úgy határoztak, összevonják a két feladatot. Egy volt orosz katonai tanácsadó, Uvarovka lett a parancsnok; első feladata az volt, hogy hozzon össze egy, az UCAS Navy SEAL csapatához hasonló speciális egységet.

A YAMATETSU ENKLÁVÉKSzerkesztés

A Yamatetsu mindig is egy csendes kis keiretsu volt; megőrizte a tradicionális japán szemléletmódot, azaz gondját viseli dolgozóinak, és azok családtagjainak. A többi megatársasághoz hasonlóan a Yamatetsu is önfenntartó közösségeket létesített alkalmazottai számára iskolákkal, nem-felekezeti templomokkal, bevásárlóközpontokkal, a mindennapi élet részét képező létesítményekkel és Crashcart klinikákkal. A Yamatetsu különösen nagy figyelmet fordít a cégen belül született gyerekek ingyen iskoláztatására. A tanulókat többféle tesztnek is alávetik (mágia, Mátrixprogramozás stb.): a tehetségesebb diákok megkülönböztető jelzést viselnek, és speciális tanfolyamokra járnak.

Chin a Yamatetsu újjászervezésébe megpróbálta belefoglalni egy multikulturális "közösség" létrehozását a cégen belül, valamint egyfajta "céges demokrácia" megteremtését. A dolgozókat arra bíztatják, hogy szorosabb kapcsolatot építsenek ki egymással a különféle projektek kapcsán, a menedzsmentet nagyobb empátiára ösztönzik az egyének iránt, némelyik részlegnél pedig szavazással dőlnek el az előléptetések.

MODUS OPERANDISzerkesztés

Yuri Shibanokuji igazgatótanácsi elnökké való kinevezése után számos igazgató, elnök és biztonsági tiszt mondott le részvényopcióiról, és hagyta el a céget, hogy nyugodtabb vizekre evezzen. Exodusuk kompromittálta a Yamatetsu árnykapcsolat-hálózatának biztonságát, kártyavárként döntve össze néhány éppen folyó műveletet.


A néhány megmaradt ügynök nem számított többé feláldozható erőforrásnak; az árnyvadászok persze más lapra tartoznak.

A Yamatetsu imázsközpontú megközelítése miatt a céges műveletek gazdag vadászterületnek számítanak a leírható erőforrások számára. Egy jó árnyvadász egy életre megalapozhatja a jövőjét néhány kulcsfontosságú vadászat lebonyolításával. Azonban ha a Yamatetsunál keresel munkát, pontosan meg fogod érteni, mit jelent "feláldozható erőforrásnak" lenni. Ha elkapnak vagy kinyírnak, a Yamatetsu soha nem is hallott rólad.

>>>>>(Ha nem jelent kockázatot a cég számára, a Yamatetsu esetenként még haláleseti kompenzációt is fizet. Egyszer egy ismerősömet kinyírták, miközben egy különösen kockázatos melót végzett nekik. Amikor a vadászat hullámai lecsitultak, a cég kimenekítette a férjét és a gyerekét Seattle-ből, és új életet kezdhettek a Yamatetsu segítségével.)<<<<< - Kess

A Yamatetsu előszeretettel alkalmaz nem helyi vadászokat a fontosabb munkákhoz. Ha például a cég egy fontos személy likvidálását szeretné elintézni Vlagyivosztokban, ráteheted a zsebirodádat, hogy az ügyintéző az UCAS-ból, vagy valahonnan még távolabbról fog érkezni.

A Yamatetsu belső szabályzata szerint minden vadászatot a cég fejeseinek kell szentesíteniük. Ide tartoznak a szöktetések, adatlopások, a létesítmények védelme, valamint minden húzósabb meló, amiről csak hallani szoktál az esti hírekben. A szabály ellenére azonban manapság egyre több "szentesítetlen" megbízatást lehet kapni a Yamatetsutól. Ezeket a munkákat a Johnsonok általában saját céljaik támogatására szervezik: rajtaütések más cégalkalmazottakon, belső szabotázs, lehallgatás és hasonló szarságok. A Yamatetsu ezeket nem nézi jó szemmel, ezért ha egy ilyen meló végén találod magad, számíts rá, hogy a cég biztonsági emberei végig a sarkadban fognak loholni.

>>>>>(A "csak jóváhagyott vadászatok" politika tulajdonképpen egyfajta biztonsági eljárás, mellyel a középszintű vezetőket próbálják megakadályozni abban, hogy belekavarjanak olyan dolgokba, melyekre nincs elég rálátásuk. A cég ezt azután rendelte el, hogy az egyik öltönyösük titokban megbízást adott egy Shiawase fejes likvidálására, aki már több kellemetlenséget is okozott a Yamatetsunak. A végén kiderült, hogy a fickó egy Yamatetsu kém volt, aki csak azért szervezte az anyacége elleni vadászatokat, hogy elnyerje a Shiawase bizalmát.)<<<<< - Balthazar

JOHNSONOKSzerkesztés

Kifogástalan fekete öltöny, ezernujenes cipő, platina Rolex és szarvak. Találd ki, melyik mega Johnsonjáról van szó. Bár nem minden Yamatetsus Johnson metahumán, több meta dolgozik Johnsonként a Yamatetsunak, mint bármelyik másik cégnek.

A Yamatetsu magas biztonsági követelményeiről híres. Még a legapróbb munkákra való szerződtetésnél is mindent megtesznek azért, hogy a Johnsonjaik névtelenek maradjanak, és hogy az ellenséges csoportok ne tudjanak meg semmit. A találkozókat néha igen szokatlan helyeken szervezik meg; az egyik Johnson például, akit ismertem, állandóan a tengeren tartotta a megbeszéléseket. Egy bérelt hajóval mindig kimentem a Puget-tengerszoros közepére, ahol Miss Johnson és a gorillái már saját hajójuk fedélzetén vártak rám.

A Yamatetsu mellett eltöltött éveim során csak nagyon kevés Johnsonnal futottam össze. Mindhárman a cég elkötelezett szolgálói voltak, mielőtt Yuri átvette a hatalmat, de könnyen lehet, hogy a bekövetkező káoszban menesztették őket, ezért legyetek óvatosak, és készüljetek fel mindenre.

Kerry MacSwainSzerkesztés

A Seattle-ben működő Johnson főként a kimenekítési akciókra specializálódott, bár komoly kapcsolatokkal rendelkezik a plexum alvilágban is. Meglepő módon, Tír na nÓg-i bennszölütt tünde nő létére jó viszonyban van a Watada-rengo jakuza szervezettel is - az üzleti megbeszéléseken gyakran ő a Yamatetsu szóvivője. Ez a kapcsolat azonban konfliktusokhoz vezetett a Seattle-i Shotozumi-rengo jakuzával, amely nemrégiben nyilvánította magát függetlennek a Watada-rengótól.

Johnny TsuiSzerkesztés

Egy céges hatalmi törekvésekkel megáldott, dörzsölt alkudozó. Tsui volt Jacques Barnard asszisztense, amikor az a Yamatetsu Észak-Amerika elnöki székében ült. Tsui arról vált híressé, hogy feltűnően nagy hatékonysággal szerezte vissza a cégtől ellopott adatokat. Közvetlenül a vlagyivosztoki áttelepülés előtt Tsuit megvádolták néhány értékes adat lenyúlásával. Barnard azonnal kirúgta; Hideo Yoshida azonban néhány órán belül ismét felvette, és áthelyezte a cég dél-amerikai részlegéhez.

Eric FiengoldSzerkesztés

A Crashcart egykori biztonsági aligazgatója az egyike annak a három magas beosztású tisztviselőnek, akik túlélték a Yamatetsu hatalomátvételét. Fiengoldnak azért sikerült a felszínen maradnia, mert a megatársaság túl értékesnek és pótolhatatlannak ítélte a kapcsolathálózatát. A cég általában a kiemelkedően kockázatos vadászatok esetén szól neki, mivel az általa alkalmazott első osztályú vadászok is magas díjazásért dolgoznak.

CÉGBIZTONSÁGSzerkesztés

A Yuri Shibanokuji elleni sikertelen gyilkossági kísérlet utáni napon kivégezték a Yamatetsu biztonsági főnökét. Jacques Barnard személyesen választotta ki az utódját, Vanessa Ramirezt, az újjászervezési projekt egyik oszlopos tagját. Ramirez ígéretes választásnak tűnt, mivel előtte ő volt a Yamatetsu közel-keleti részlegének a biztonsági igazgatója. És ami a lényeg: Ramirez egy törpe. Nem csak hogy ő az egyetlen női tripla A-s biztonsági főnök, de ilyen posztot rajta kívül egyik megatársaságnál sem foglal el metahumán. A nő könyörtelen vezető, és szolgálatba lépésével egy új, agresszív elemet vitt a cég biztonsági műveleteibe.

KATONAI ERŐFORRÁSOKSzerkesztés

A Yamatetsu soha nem tartott fenn saját hadsereget, de azért rendelkezik bizonyos katonai erőforrásokkal. A Navy Tech flottája negyven hajóból áll, melyek folyamatosan járőröznek a forgalmasabb hajóútvonalakon, valamint a cég szerződést kötött a kormányzattal is, melynek értelmében orosz földön saját létesítményeik védelmében bármikor segítségül hívhatják az orosz hadsereget. A Yamatetsu részben azért tudott fennmaradni ilyen hosszú ideig, mert elképesztő leleményességgel tudott segítséget szerezni a leglehetetlenebb forrásokból, az orosz hadsereg pedig kétségkívül hatékony szervezet. Mint az egyedüli oroszországi központú megatársaság, valamint Oroszország legnagyobb bevételi forrása, a házigazdáknak érdekük fűződik a Yamatetsu megvédéséhez. Mostanában egyre gyakrabban esik szó arról, hogy a Yamatetsu külföldi érdekeltségeinek védelmét az orosz hadsereg egy hadosztályára bíznák.

MÁTRIXVÉDELEMSzerkesztés

A Yamatetsu távmenedzsment struktúrájának, valamint néhány magas beosztású tisztviselő nemrégiben történő elveszítésének folyományaként a cég sok gondot fordít a Mátrixvédelemre. Minden, a Yamatetsu rendszereibe vezető RECS tele van zsúfolva JG-kkel. Ha valahogy sikerül bejutnod, az adattárakig már sétagalopp az egész - de ott aztán ismét nyakadba szakad a pokol. Minden adategység, melyet láttam, keményen le volt kódolva, és feketébb jegek védték, mint bármit, amit a Mitsuhama rendszerén kívül tapasztaltam.

>>>>>(Néhány helyen a jégfal egy kicsit gyengébb, mint a többin. A kisebb igazgatóságok, mint például a Yamatetsu India, valamint a megmaradt Kiotói irodák, kissé el lettek hanyagolva az új Mátrixvédelmi rendszerek beszerzésekor. Ha itt sikerül áttörnöd, akkor a belső MHTH-t használva átjuthatsz a gleccseren.)<<<<< - Red Wraith

FIZIKAI ÉS MÁGIKUS BIZTONSÁGSzerkesztés

A Yamatetsu létesítményeinek védelménél általában kombinált automata és humán védelmet alkalmaznak, melyet alkalmanként egy biztonsági rigó felügyel. Nem sok robotot használnak, de annál több paranormális őrállatot - rendszerint pokolkutyákat. Némelyik Yamatetsu biztonsági tiszt nem halálos fegyvert is hord, de ez a szokás még a Ramirez előtti napokat idézi. Manapság már az a parancs, hogy előbb lőjenek, aztán folytassák a tüzelést.

A Yamatetsu hivatalosan nem jeleskedik a mágikus védelem terén, de ez azért nem ennyire egyszerű. A cég soraiban valóban nincs elég mágus ahhoz, hogy minden létesítményt hatékonyan tudjanak őrizni, viszont ahol szükséges, ott más cégekkel kötnek szerződést a mágikus védelem biztosítására.

>>>>>(A Yamatetsu megpróbál pótmegoldásokat találni a mágushiány leküzdésére, például kiterjedt kísérleteket végeznek kettős természetű vagy Felébredt baktériumokkal - ahhoz hasonlókkal, melyet az Ares a Rovarvárosban is bevetett. A cégnek talán tényleg nincs elég rendelkezésre álló varázslója, de az hétszentség, hogy értenek hozzá, hogyan állítsanak meg egyet.)<<<<< -

SZEMÉLYVÉDELEMSzerkesztés

A Japánból való kivonulás és a jelenleg is folyó cégátszervezés miatt a Yamatetsu megtanult vigyázni magas szintű vezetőire. Legendák terjednek a drákói szigorúságú biztonsági előírásokról. Bár ezt nem tudom hitelt érdemlően igazolni, néhány kapcsolatomtól azt hallottam, hogy Vanessa Ramirez minden kiemelt fontosságúnak ítélt cégvezetőt nyomkövető berendezéssel látott el. Azt már viszont tudom igazolni, hogy a cég minden ilyen embertől rituális mintákat gyűjtött be. Ezeket a mintákat a Crashcart irodáiban tárolják abban a városban, ahol az adott alkalmazott dolgozik.

Ezen kívül minden kulcsfontosságú alkalmazott mellé rendeltek egy úgynevezett Különleges Biztonsági Egységet. A KBE tulajdonképpen nem más, mint egy testőrcsapat, amely nem ritkán el van rejtve a hivatalnok stábjában. Ez az eljárás természetesen feszültségekhez is vezethet bizonyos esetekben, mert sokaknak nem tetszik, hogy olyan emberek védik őket, akiket nem ők választottak ki, nem beszélve arról az érzésről, hogy folyamatosan megfigyelés alatt állnak.

Mielőtt bárkit is előléptetnének, a Yamatetsunál alaposan leellenőrzik az illető hátterét. Minden személyi okmányt újra átnéznek, hogy biztosak lehessenek benne, elég jól ismerik azt az embert, akit beengednek a felső vezetésbe. A gyakorlatban az előléptetéseknél előnyben részesítik a metahumán-barát, családos dolgozókat - egyrészt azért, hogy megőrizzék a Yamatetsu imázsát, másrészt pedig hogy nyomást tudjanak gyakorolni azokra, akik esetleg egy külső munkalehetőség felé kacsingatnak.Fordította: Lombardi A cikk az Alanori Krónikában jelent meg, 2 részletben.