FANDOM


A hét arkangyal egyike. A keresztény, zsidó, és az Iszlám vallás szerint ő a két legmagasabb rangú angyal egyike. Ő az, aki a fontos híreket közli az emberi fajjal, ezért a hűség angyalának, a hűség szolgálójának, vagy a jó hírek hozójának is nevezik. Ő volt az, aki elvitte Keresztelő Szent János születésének hírét Zakariásnak (Lukács 1:11-22) és Jézus fogantatásának hírét Máriának (Lukács 1:26-33).

Az ősi zsidó hitvilágban Gabrielt nőalaknak képzelték, mivel szerintük az angyalok mindegyike nő volt. Gabrielt számos néven ismerik: a Hatodok Mennyország Ura, az Emberiség nagykövete, Isten követe, Kerubok hercege, Isteni hírnök, Kinyilatkoztatás angyala, Vágyódás angyala, Igazság angyala, Isteni férj, Igazság Hercege, az Öröm angyala, a Gyermekáldás angyala, a Szent Sefiroth Arkangyala, az Utolsó Ítélet Harsonása, Éden kormányzója, a Bosszú angyala, a Halál angyala, Hírvivő angyal, a Feltámadás angyala, a Kinyilatkoztatás angyala, az Almafa angyala.

Mindent összevetve Gabrielt Isten hangjának tartják. Erre utal, hogy leggyakrabban trombitaként, harsonaként szimbolizálják. Általában ezüst és fehér színnel ábrázolják.

A Gábriel név változatai a Gauriel, és Gabriella. A Gabriel női név, mivel a zsidó mitológiában az Arkangyalok női alakok voltak.

Kedvelt környezet: Mivel Gabriel a remény angyala követői legtöbbször papok. Általában olyan helyen élnek, ahol szükség van Isten szavaira és a reményre.

Előnyök:

  • +2 kocka érzékelés varázslatokra,
  • +1 kocka olyan varázslatokra, amelyek a tűz vagy a fény elemi hatását használják,
  • +1 kocka minden "gyógyító" varázslatra (a JM megítélése szerint). Helyi szellemek helyett Elementálokat képesek idézni.

Hátrányok: Gabriel követői -2 kockát kapnak minden "gonosz" varázslatra mint pl a fájdalom okozása). Nem harcosok, de ha szükség van rá mindenáron megvédik a jóságot. +1 célszámot kapnak minden olyan tevékenységükre, amely gonosz, vagy a gonoszt szolgálja.