FANDOM


„Az emberi test a biológiai tervezés csodája ­ az Anyatermészet teljesítményének koronája.” ­ - Cranston Kalauza a Humán Metahumán Pszichológiába, 4. kiadás, 2051

„Van néhány trükköm, ami felett az Anyatermészet elsiklott.” ­ - Dr. Kristine Martin, Kutatási Igazgató, Omnitech Egyetem

„...a sarok mögött van öt Hasfelmetszõvel. Aggódjak? Szart! Doc Martin implantjaim vannak, és van még hat golyó a tárban!” ­ - Egy trideóból, 2052

Az emberi test egy komplex és bonyolult gépezet, amely természetes anyagokból és vegyületekbõl áll. Mint a többi gépezetnél is, az ember folyamatosan kutatja, hogy miként fejleszthetné a gyári specifikáción túl is. A bionetika, a biotechnológia részhalmaza, az a tudomány, amely fejleszteni igyekszik az emberi testet természetes összetevõkkel, makrobiológia szinten. A bionetikai kutatások azt keresik, hogyan lehet fejleszteni az emberi test nagyobb részeit.

Ámbár a bionetika alkalmazása a test teljesítményét messze az eredeti paramétereken túlra kitolják, ezek a fejlesztések nagyon különböznek a kibernetikától. A fém erõsebb, a szilikon gyorsabb, mit a hús, de a hús sokkal hajlékonyabb. A hús sokkal finomabb, és elképzelhetetlenül változatos, médium.

A biover felfedezhetetlen, hacsaknem beható orvosi vizsgálattal. Az alkalmi keresések, röntgen képek, és hasonlók, nem képesek megkülönböztetni a fejlesztett szerveket a normálistól. (Az új, kicserélt szervek, mirigyek, stb., felfedhetõk egy röntgenkép elemzésével.) Eltekintve a kutató sebészettõl, és az egyéb drasztikus beavatkozásoktól, csak egyetlen lehetõség van megállapítani, hogy egy személy biológiai módosításokon keresztülment-e, vagy sem, ha megvizsgálják a metabolizmusát, ez vér és/vagy vizelet, stb. vizsgálatokat jelent.

A biover, többségében szerves anyag, sokkal kevésbé ártalmas, mint a kiberver. A legtöbb karakternek nem kerül Esszencia Pontjába a biover beépítése. Ámbár az is igaz, hogy egy test csak egy bizonyos mennyiségû beépítést visel el, mielõtt a humán/metahumán metabolizmus megsérülne. A maximum biover mennyiségét, amit egy test elvisel, a Test Index reprezentálja, amely megegyezik az Test Pontok összegével, amely a beépítet biovert reprezentálja, és a maximuma egyenlõ a karakter természetes Test Szintjével, amelyet csak a faj és Karma módosíthat. (Minden biovernek adott Test Indexe van, amelyet a következõ fejezetben írunk le.) Pl. egy karakter szerez egy biovert, amelynek a Test Indexe 1. Mikor beépítteti, akkor a karakter Test Indexe 1 lesz. A Test Index maximuma a módosítatlan Test Szinttel egyezik meg.

Mivel a fizikai teljességnek sokkal döntõbb szerepe van a mágikusan aktívaknál (mágusok és adeptusok), ezért ezeknek a karaktereknek a Test Index mellett még Esszencia pontot is ááldozniuk kell a beépítendõ bioverre. (Egy adeptus figyelembe veheti mágikusan szerzett tulajdonság bónuszait, mikor kiszámolja a Test Indexét.) Az Esszencia Költség a biovernél megegyezik a Test Ponttal. Minden esetben, a Test Index csak egy jelzõ; a „valódi” Test nem sérül a biover beépítésétõl.

Mind kiberver, mind biover beépíthetõ ugyanabba a testbe. Vedd a bioverrel módosított értékeket alapnak a többi esetben (beleértve az asztrálteret is), kivétel ez alól a biover limit. (Vagyis, ha egy karakter 4-es szintû Testtel, olyan biovert építtet be, amely ad egyet a Test szintjére, a Test Indexe ezután is csak 4 lesz, és nem 5.)

A biovert úgy kezeld, mint egy biológiai kibervert. A biover jelenti a modern technológia csúcsát, de még mindig tesztelési fázisban van. A legtöbb probléma az elégtelen tesztelésbõl, és az elõre nem látható hosszútávu hatásokból adódik, amelyek még csak most jönnek ki, mivel a biover még új fejlesztés.

A játékmesteren múlik, hogy a biovert olyan megbízhatóvá tegye, amilyenné akarja (de lehetõleg ne legyen annyira megbízhatatlan, hogy szükségtelenül zavarja a játékost).

Itt következnek a 2052 nyarán már a nagyközönség számára is elérhetõ biover termékek leírásai.


Forrás: Csehi András

All items (24)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.