Critter Blackberry cat.jpg

ld még: Szedermacska (Felis nigra)

AZONOSÍTÁS: A szedermacska nagyjából akkora, mint a megszokott házimacska, de erõteljesebb testeflépítésû. Súlya körülbelül 15 kilogramm, szõre koromfekete, a szõrszálak végén napfényben esetleg homokszínû foltok is megcsillanhatnak. Nagy, sárga szeme van, és farka mindig dús, zászlós.

MÁGIKUS KÉPESSÉGEK: Belsõ.

SZOKÁSOK: A szedermacska ragadozó, mely a legkülönfélébb vad területeken (de falusi környezetben, ritkábban városokban is) képes megélni. Ritka állat. Egyedül él, csak akkor találkozik más fajtájabélivel, ha a nõstény kölykedzik. Ilyenkor a hím védi a párját és a kicsinyeit egészen addig, amíg a kicsinyek el nem érik hat hetes korukat. A szedermacska néha háziállatként él, de leginkább a civilizálatlan környékeket kedveli. Leginkább éjjel aktív, ilyenkor madarakra és kisebb rágcsálókra vadászik.

A szedermacska kivételesen intelligens és óvatos. Gyakorlatilag lehetetlen meglepni, csapdába csalni vagy foglyul ejteni, és éles érzéküket a hosszabb ház körüli élet sem tompítja el.

MEGJEGYZÉS: A tudósok mind a mai napig vitatkoznak azon, hogy a szedermacska vajon a vadmacska (felis sylvestris) Felébredt változata-e, vagy pedig inkább a tündérféle gyûjõnév alá tartozó paranormális lényekkel rokon. A genetikai vizsgálatok egyelõre nem adtak választ.

A környezetükben élõ emberek általában sokféle babonát és hiedelmet ismernek a szedermacskákkal kapcsolatban. Pédául szedermacskával találkozni balszerencsét jelent, de ha egy szedermacska úgy dönt, hogy tanyát üt valakinek a házában, akkor az rendkívül jó ómen a házigazdára nézve.

A felis nigra egész Európában elõfordul. Egy régi történet szerint amikor a Sátánt kidobták a mennyországból, egy szederbokorba pottyant. E hiedelem miatt az emberek általában a gonoszságra asszociálnak a szederbokorral kapcsolatban, és ezért a szedermacskát is a gonosz megtestesülésének képzelik (a nevét onnan kapta, hogy általában novemberben és decemberben, a szederszezonban kölykezik). A szedermacska csak vad körülmények között szaporodik, így szaporodási szokásairól keveset tudunk.

PARAKÉPESSÉGEK: Balszerencse (LT), Felerõsített érzékek (éjszakai látás), Hipnotikus hang (miáú, Zóna X 2), Illúzió (LT), Iszkolás, Kényszerítés (LT), Megnövelt reakció (naponta 1D6 alkalommal, EsszenciaD6 fordulóig), Rejtõszín, Sötétség, Vágyak visszatükrözése (LT), Vakítás (LT)

GYENGÉK: A szedermacska ellenállhatatlannak találja gyöngymenta (illatos macskamenta, nepeta cataria) illatát. Ha megérzi ezt az illatot, Akaraterõ próbát kell dobnia 6-os célszám ellen. Ha nem ér el sikert, azonnal elindul az illat forrása felé. Ha fizikai kontaktusba kerül gyöngymentával (belehengergõzik, beszórják vele, stb.) +2 módosítót kap minden célszámára 6D6 fordulónyi ideig.

>>>>>[Nagyon furcsa lények ezek – esküszöm, hogy prekognitívak. Ismerek valakit, akinek a házában lakott egy. Soha nem hagyta el a házat, aztán egy napon fogta magát és kisétált, csak úgy. Aztán egy óra múlva egy izzó meteor csapódott be a házba, és mindenkit megölt odabent.]<<<<< –Björn <16:34:22/13-03-53>

>>>>>[Ezenkívül félelmetesen jók a gondolatok irányításában is. A Hold Lányai nevû szekta elég ismert volt Kelet-Magyarországon, egészen 2048-ig, amikor is valaki rájött, hogy egy ilyen fekete cica irányítja az egészet illúziókkal és gondolatok irányításával. Ez már önmagában is lenyûgözõ.]<<<<< –Kis Testvér <23:11:45/17-03-53>

>>>>>[Nem gonosz lények ezek, de tudnak kegyetlenek, agresszívek és veszélyesek is lenni. Ne higgyétek el azt a hülyeséget, hogy mázlitok lesz, ha beköltözik hozzátok egy ilyen. Ha beköltözik hozzátok egy ilyen, elõbb vagy utóbb õ fog irányítani titeket. Skóciában, Magyarországon és más helyeken az emberek annyira veszedelmesnek tartják a szedermacskákat, hoy élve elégetik õket. Sok faluban a közönséges, fekete macskákat is megpörkölik, csak hogy biztosra menjenek.]<<<<< –Szamár <20:15:34/20-03-53>

>>>>>[Babonás barmok.]<<<<< –Ailurofil <23:13:21/21-03-53>

>>>>>[Õk már csak ilyenek. De nem mindig sikerül nekik. Emlékszem egy skóciai esetre: a saját szememmel láttam a teljes McAndrews famíliát maguktól besétálni a lángok közé egy ilyen kis szedermacska akaratának engedelmeskedve. A cicus nyilván nem akart fordított sorsra jutni.]<<<<< –Sinead H <04:16:53/22-03-53>

>>>>>[Szívleljétek meg, amit mondtak, és ne higgyétek azt, hogy nem kell félnetek tõlük csak azért, mert ezek olyan helyeken élnek, ahol ti sosem fogtok. Elõször is tudok néhány kommunáról (a gwynnedi tündék Wales-ben, vagy a bakonyi tündék Magyarországon), akik meghitt barátságban élnek a szedermacskákkal. Vedd hozzá ehhez a tünd varázslatok erejét, és mindjárt háromszor meg fogod gondolni magad, mielõtt beteszed a lábad ezekre a vidékekre. És a különbözõ szedermacskák különbözõ helyeken szeretnek élni. Ne higgyétek, hogy háziállatok, csak azért, mert néhányuk a ház körül él! Persze, a legtöbbjük a vadonban tanyázik, ezekkel nincs is baj. De a fiatalabbak még kiváncsiak, gyakran elmerészkednek a városok széléig, és ott rájönnek, hogy sokkal mulatságosabb dolog emberekkel szórakozni, mint egerekkel. Vigyázzatok magatokra, legyetek észnél, és tiszteljétek a szedermacskát, ha találkoztok vele.]<<<<< –Bûvész <05:15:21/24-03-53>


JÁTÉKINFORMÁCIÓK 
TEST   2       
GYOR   5x5      
ERO~   2       
KAR    --      
INT    3/8      
AKE    5       
ESSZ   (6)      
REA    6**      
Támadás  6E, -1 elérés 

Paraképességek: Balszerencse paraképesség (LT), Felerõsített érzékek paraképesség (éjszakai látás), Hipnotikus hang paraképesség (miáú, Zóna paraképesség X 2), Illúzió paraképesség (LT), Iszkolás paraképesség, Kényszerítés paraképesség (LT), Megnövelt reakció paraképesség (naponta 1D6 alkalommal, EsszenciaD6 fordulóig), Rejtõszín paraképesség, Sötétség paraképesség, Vágyak visszatükrözése paraképesség (LT), Vakítás paraképesség (LT)

Gyengék: Gyöngymenta (lásd a szöveget).

Megjegyzés: **3D6 kezdeményezés kocka.

>>>>>[A bakonyi tündés hír sajnos igaz. No persze a turistáknak nem kell félniük, azokat nem bántja senki. De próbáljon csak meg valaki elkószálni...]<<<<< –Sabc <13:55:33/14-05-57>

>>>>>[És jobb, ha tudjátok, a Lúdvércnek is vannak ilyen kis házicicái.]<<<<< –Szabad Zalát! <03:41:19/15-05-57>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.