Árnyékmagyarország
Advertisement

Árnyékszolnok2063

Szolnok az Észak-Alföld elmocsarasodott régiójának központja, a Tisza legfontosabb átkelőhelye, ipari és gazdasági centrum, "A Tisza Fővárosa, a Vizek Városa".

(2063-as adatok alapján) Lakosság: mintegy 210 000 fő

 • Ember: 60 %
 • Törpe: 8 %
 • Tünde: 8 %
 • Ork: 18 %
 • Troll: 5 %
 • Egyéb: 1 %

Képviselt cégek:

 • Seader Krupp-Szolnok: földművelés, élelmiszeripar, földgázkitermelés, vegyipar, textilgyár, papírgyár, közösségi közlekedés, csatornahálózat, vizi közmű, gázellátás, építőipar, acélgyártás, légi közlekedés, Verseghy-reptér, stb.
 • Yamatetsu Research Hungary-Szolnok: kibertechnológiai fejlesztés és gyártás
 • Proteus AG Tószeg: víziállat és parazoológiai kutatások, bioverek, édesvízhez köthető mágikus kutatások, felébredt-szerv transzplant kísérletek
 • BioFine Hungarian Research: Proteussal közösen paralénykutatás és őrállat kiképzés
 • Shiawase Energetics Hungary-Szajol: a szajoli hulladékégető reaktor és vízi erőmű, energiaellátás
 • Central Europian Highway Corp.: az új 4-es út kiépítése, karbantartása és biztosítása
 • CrashCart Medical Services Hungary-Szolnok: városi kórházak, mentőszolgálat
 • Centurion Hungary Rt: rendfenntartási szerződés egész Szolnok területére, kivéve a területen kívüli részeket
 • MET2000 ÖAG: katonai helyőrség, államvédelem
 • Apollo Services: a Yamatetsu enklávé biztonsági szolgálata
 • MitsuhamaMedia Hungary: médiaszolgáltatások, infokommunikáció
 • Wuxing Euro-Finance: banki és financiális szolgáltatások, tiszai hajózás és kereskedelem
 • Commerzbank Hungary: banki és financiális szolgáltatások
 • Frankfurter Bankverein Ungarn: banki és financiális szolgáltatások
 • MetaBank Hungary: banki és financiális szolgáltatások


Történelem:

Szolnok az 2015-ben kezdődő Tisza menti elmocsarasodás óta az új alföldi régió központjává vált. Megnövekedett fontosságát erősítette a 2031-37 között lezajlott Euro Háborúk alatt betöltött szerepe is.

Miután a Tisza elfoglalta régi-új medrét, Szolnok keleti és déli fele is víz alá került, emberek tízezreit szorította ki lakóhelyéről a mocsár. A környező településekről is a város megmaradó felébe tódultak az emberek, akiknek el kellett hagyni otthonaikat. Nem egy pillanat alatt lezajló esemény volt ez, hanem évekig tartó folyamat. Szolnok állami támogatással kínkeservesen túlélte a kataklizmát és szinte teljesen új arculatot kapott. Újra épült a Tisza nyugati oldalán. Legdinamikusabban fejlődő része a Piroska városrész volt, ahova a menekülteket telepítették a hirtelen felhúzott emeletes házakba. Elkezdték kiépíteni az új infrastruktúrát, megépültek az új hidak a Tiszán.

Ekkor érkezett meg a második és harmadik csapás a városra. Elkezdődtek az Euro Háborúk. Először az oroszok vették be magukat a városba, ahol jó szokásuk szerint hadműveleti központot hoztak létre. A ruszkik még el sem tűntek rendesen, mire a "törökök" megérkeztek. Ők is otthonosan érezték itt magukat. Ez a "kettős frontátvonulás" szinte teljesen romba döntötte a várost. Mire a MET 2000 csapatai visszafoglalták Szolnokot, a piroskai új részből valóságos pusztulat lett, amibe ráadásul bevették magukat a balkánról érkező metahumán menekülők ezrei. Ismét teljes volt a káosz Szolnokon.

>>>>> [Szolnok mindig is stratégiai fontosságú tiszai átkelő volt. A muszkák a történelem folyamán többször is elfoglalták és "műveleti központnak" használták: 1849-ben, utána a Világháborúk alatt, majd 1956-ban és végül 2031-ben. A muszlimok is "ideszoktak". A török dúlás idején 1552-ben vették be a várost és 150 évig meg is tartották. Hiteles adatok szerint Szolnok több, mint tucatszor pusztult el ellenséges dúlás következtében.] <<<<< Tiszavirág <09:38:07/21-03-63>

A város az elmúlt harminc évben ezeket a megpróbáltatásokat próbálta kiheverni több-kevesebb sikerrel. Mióta a cégek megérkeztek, azóta a fejlődés egyre nagyobb ütemben halad. Mindenesetre van még min dolgozni. A városvezetés nagy erőkkel dolgozik, hogy a Vizek Városát minél élhetőbbé és gazdaságilag erősebbé tegye.

>>>>> [Nanáhogy. A városvezetés persze teljes egészében a multik, leginkább pedig az S-K kezében van. A Yamatetsu és a Proteus ebben nem sok vizet zavar, hiszen szinte ki sem dugják az orrukat a területükről. Meg kell hagyni azonban, hogy a cégek tényleg kitesznek magukért és az évek során egyre nagyobb a rend a városban. Persze a Külváros és a Piroska Pusztulat azért még nekik is feladja a leckét.] <<<<< Tiszavirág <09:40:21/21-03-63>

Közlekedés:

Szolnokra az ember négyféle módon juthat:

Közúton több irányból, elsősorban a felújított 4-es úton, ami a Sztrádától tart Debrecenig, miközben Szolnokon is átmegy. Ez az út fizetős, de biztonságosnak mondható, hisz a CEH felügyeli. További előnye, hogy több kijárata is van. Ezeken Abony felől Pletykafaluba, a Külvárosba, Tiszaligetre, a Szanda-szigetre (természetesen az S-K külön engedélyével) lehet közvetlenül eljutni, illetve, miután kiért a szigetről, északnak fordulva máris Szajolba ér az ember, közel a Shiawase területéhez. Pletykafalu határán ebből még egy út ágazik befele a városba (ez már nem a CEH útja). Ez az Abonyi út, ami átvág Pletykafalun, majd Partoskápolnán és egyenesen a Belvárosba tart, ahol belecsatlakozik az Észak-Nyugati (régi 32-es) útba. Ezen az úton Újszász felől érkezhetnek a merészebbek. Délről még rosszabb az út, ezen Tószegre érkezhetnek a mocsárvidék felől jövők.

Vasúton már sokkal bonyolultabb a dolog, mert ugyan megmaradtak a régi vasútpályák, de ezeket csak megerősített kísérettel és leginkább teheráru fuvarozásra használják. Tulajdonképpen szinte csak az S-K használja. Ezek szinte párhuzamosan haladnak a közutakkal. Sokkal érdekesebb azonban, hogy a városon belül, a régi vasútpályák fölött mintegy tíz méterrel megépült a helyi mágnesvasút hálózat. Ezen az emberek (kizárólag RASZ-szal használható), gyakorlatilag bármely városrészbe eljuthatnak egy-két átszállással. Természetesen ezt is a Seader-Krupp Szolnok üzemelteti. Központja a Tiszavirág bevásárlóközpont (ez ráépült a régi pályaudvarra), ami négy kerület határán épült. Az innen kiinduló 5 mágnesvasút-vonal jelöli ki gyakorlatilag a különböző városrészek közigazgatási határainak egy részét.

Szolnok vízi közlekedése igen élénk. Mióta a Tisza ismét jól hajózhatóvá vált, megélénkült rajta a hajóforgalom. Főleg kereskedelmi szempontból jelentős, de mára már a személyforgalom sem elhanyagolható. Motorcsónakkal még a Zagyva egy szakasza is járható, ami talán még a Sztrádán kívüli közúti közlekedésnél is biztonságosabbá teszi a vízi utazást. Magán a Szolnoki-tavon és lápon is megszámlálhatatlan civil jármű utazik. Igen gyakoriak a kétéltűek használata is. Valóságos helyi sportnak számít a régi elsüllyedt város-romok közti vízi "kincskeresés" is. Sőt a búvárhajók sem ritkák, amikkel akár turistákat is körbe lehet vinni a tavon, mutogatva "Szolnok elsüllyedt történelmét".A vízi közlekedés legfontosabb helyi intézménye a Tárház, amit a Wuxing Euro-Finance nyitott meg pár éve. Ez egy új épület komplexum, ami Tallinban épült fel a hajókikötő szélén. Lényege, hogy kényelmes és nem is túl drága átrakodási és raktározási helyet biztosít a vízi-, vasúti- és közúti árufuvarozás között. Vámudvar is egyben, amit a MET2000 felügyel a reptérhez hasonló módon.

A város légiforgalma a vízivel szemben elég gyér. Egyetlen repülőtere a Verseghy-reptér a Szanda-szigeten a Seader-Krupp területenkívüli telephelyén található és az S-K saját légi vállalata üzemelteti. Civil forgalmának szinte egészét csak a helyi üzleti érdekeltségű cégek képviselőinek útjai adják. Teherforgalmának pedig 90%-át az S-K saját érdekeltségű szállítmányai adják, hiszen azon kívül nem sok minden van, amit a városból repülőn szállítani érdemes (főleg, ha nem sajátja a cégnek a reptér). Ezzel együtt a MET2000-nek itt is felügyeleti joga van, ami alapján ellenőrzik a szigetről ki- és belépő vámköteles áruk forgalmát, illetve az államhatárt átlépőket. Ellenőreik nemzetbiztonság-védelmi feladatokat is ellátnak. Mindezek mellett több helikopter állomás is van a városban. A CrashCart, a Centurion, a MitsuhamaMedia mellett a nagyobb cégek is rendelkeznek saját helikopterekkel. Ezeken kívül a Proteusnak van egy mozgó zeppelinje, ami a lápvidék felett járőrözik és a fedélzetén turistákat, tudósokat, vadászokat szállít. A városi légtérbe természetesen nem léphet be. A légtér felügyeletét is a MET2000 látja el.

>>>>> [Hozzáteszem az a zeppelin nem kispálya. Nagyon komoly felderítő felszerelésekkel van ellátva és igen, nehézfegyverzettel is. Éjjelente, ha nem viszik ki a lápra állatokat befogni, akkor a Proteus-komplexum felett csücsül az égen és távirányítással rákötik a rigós biztonsági hálózatra. És hidd el cimbora, ha a lápon kiszúrják vele a felébredt állatokat, akkor te sem tudsz előle elbújni!] <<<<< KisÜsti <12:28:36/14-09-63>

Leírás:

Szolnok (Árnyékszolnok) jelen állás szerint (2063) 12 városrészből áll. Ezek:

 • Széchenyi városrész (Yamatetsu enklávé) - AAA (területen kívüli)
 • Tószeg - AA (területen kívüli)
 • Szanda-sziget (Seader-Krupp-Szolnok ipartelep) - AA (területen kívüli)
 • Belváros - AA
 • Tabán - AA
 • Partoskápolna - A
 • Tiszaliget - A/B
 • Alcsi városrész - A/B
 • Pletykafalu - B
 • Tallin - B
 • Külváros - D/E
 • Piroska városrész (Piroska pusztulat) - E/Z

A városrészeket általában jól elhatárolják egymástól az utak, a vasút vagy természetes vizek nyomvonalai. Lásd térkép: [[1]]

Politika:

A 2060-as évek szolnoki politikája szinte csak a cégek egymás közti osztozkodásáról és torzsalkodásáról szól. A várost megvették szebből és már csak azon megy a vita, kinek melyik része jut.

A Városi Tanács a tizenkét kerület képviselőiből, a Centurion kapitányából és a MET 2000 helyi parancsnokából áll össze. A kerületi képviselők közül kilenc választott vezető, a területen kívüli céges városrészeknek pedig az ügyvezetőik viselik a tagságot.

A jelenlegi polgármester már három ciklus óta Kothencz Árpád, aki teljes egészében kiszolgálja a Seader-Krupp érdekeit. Bírja a Yamatetsu és a Proteus támogatását is, úgyhogy egyenlőre teljesen biztosnak hiszi a székét. Azonban 2066-ban választási év lesz és Szolnok új szereplői szeretnék újraosztani a város lapjait.

A politikai élet legújabb versenyzője Ganzler Tibor, akit a Shiawase és a Wuxing támogat. Céljuk, hogy ők is bekerüljenek a Tanácsba. A Shiawase meg akarja szerezni egész Szajol felett az irányítást, hozzácsatolni Szolnokhoz és megszerezni a területen kívüli státuszt, majd ezzel a tanácsi tagságot. Ezután szeretné szép lassan átvenni a közműveket a Saeder-Krupptól. A Wuxing szó szerint is nagyobb részt hasítana magának a városból, ugyanis azzal kampányolnak, hogy megtisztítanák a Piroskát. Itt azután létre hoznának egy új repteret is a városnak. Persze közben a cég meg megkapna minden építési jogot és csinálna magának egy saját kerületet.

A cégpolitika kényes dolog, amiben minden apróság számít. Nachtmeister 2062-es halála óta a Frankfurter Bankverein és a Proteus ellentéte a Seader-Kruppal jócskán elmérgesedett, ami akár a Shiawase és a Wuxing oldalára billentheti a mérleget a 2066-os szolnoki választáson. Ebben az esetben új polgármestere lehet a városnak, ami átrendezheti a mostani stabilnak látszó képet.

Gazdaság:

Szolnok elsőszámú cége a Seader-Krupp-Szolnok Rt., ami szinte az egész várost üzemelteti. A cég határozza meg a szolnokiak életét mind politikailag, mind gazdaságilag. Ez alól némileg kivételt képez a Yamatetsu és a tószegi Proteus vállalat alkalmazotti rétege, mivel azok többsége a cégük területenkívüli státuszt kapott helyein él és dolgozik, így az ő életüket ez határozza meg. Az átlagos szolnoki ember viszont az S-K-nak dolgozik, tőle kap munkát, annak vevője vagy beszállítója.

A Seader-Krupp elsőszámú tevékenysége a környéken a földművelés és élelmiszer előállítás. A hagyományosan mezőgazdasági területen kiválóak a földek, az évente áradó Tisza, pedig csak rásegít az amúgy is gazdag termőföld jó adottságaira. Másodsorban a cég igyekszik kitermelni a Szolnok alatt megmaradt földgázt. Persze ez világviszonylatban nem egy nagy lelőhely, azonban bőven elég ahhoz hogy az ipari óriáscég üzletet lásson benne. Természetesen az ehhez kapcsolódó ipari tevékenységeket is helyben végzi el az S-K. Ennek köszönhetően fenn tart egy finomítót és több vegyi üzemet is. A cég üzemeltet még egy textilgyárat, egy papírgyárat, kézben tartja az acélgyártást és a helyi építőipart is. Működteti a helyi közösségi közlekedést, a légi közlekedést, a Verseghy-repteret, a vízművet és a csatornahálózatot. A finomító és a gyárak a Szanda-szigeten helyezkednek el, ami az S-K saját területen kívüli tulajdona. A Verseghy-reptér is itt van, azonban itt az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a magyar állam felügyeleti jogot gyakorol a légikikötőn a MET2000 ÖAG-on keresztül. Az S-K saját árui persze vámmentesek, de mindenki másnak adóznia kell, aki itt hoz be árut az ország területére. Ezen felül a MET2000 nemzetbiztonsági védelmi jogkört is ellát a repülőtéren, ami alól az S-K sem vonhatja ki magát.

>>>>> [Ez a Szanda-sziget tulajdonképpen a régi Szolnok szandaszőlősi részéből és a rákóczifalvai, újfalui, újszandai területekből maradt meg, amit egészen körbevesz a folyó két ága.] <<<<< Tiszavirág <09:44:02/21-03-63>

A Yamatetsu Research Hungary-Szolnok kihasított magának egy saját tulajdonú részt a városból. A régen Széchenyi-telepnek nevezett városrészt egy az egyben megvásárolták, megtisztították és beépítették. A hivatalos neve most Széchenyi Városrész, de mindenki csak annak nevezi, ami: a Yamatetsu enklávé. Teljes területenkívüliséget élvez, saját iskolákkal, kórházzal, lakóépületekkel, bevásárlóközponttal és ami a legfontosabb: itt található a YRH kiberver kutató intézete és kiberver-gyára. Az enklávé biztonságát az Apollo Services biztosítja, ami a Yamatetsu Corp. saját cége. Ezen kívül a Megatársaság még két cégével képviselteti magát a városban, a MetaBankkal, aminek szerte a városban vannak fiókjai, illetve a CrashCarttal, ami jelenleg Szolnok elsőszámú és egyetlen hivatalos egészségügyi szolgáltatója. A cég üzemelteti a régi Heim Pál mellett a város összes többi kórházát is. Természetesen övék az egyetlen mentőszolgálat is.

A Proteus AG megvásárolta egész Tószeget és az attól északra fekvő tó egy részét, amin területen kívüli jogokat élvez. A Proteus a régi kisvárost átalakította lakó-pihenő övezetté, ahol a Yamatetsuhoz hasonlóan saját iskolát és bevásárlóközpontot tart fenn dolgozóinak. A kutatólétesítményét és gyárát pedig a vízre, illetve a víz alá építtette. Itt édesvízi és mocsári állatokat és paraállatokat kutatnak, kísérleteznek velük. Mágikus és bioveres kutatásokat végeznek, illetve különleges bioverek gyártásával foglalkoznak.

>>>>> [A Proteus itt végzi a legmocskosabb kísérleteit. Felébredt állatokból vett szerveket alakítanak bioverekké és ültetik be emberekbe. Persze a Piroskából szerzik be hozzá az "önkénteseket". Még az óceán túlfeléről is érdeklődnek az itteni eredmények iránt. Bármi amit itt beszerzel, jó áron továbbadható, akár a Transys Neuronetnek, vagy más megának, aki hasonlóval foglalkozik.] <<<<< Hámozoo <00:28:01/18-05-63>

A BioFine Hungarian Research a külvárosban tart fenn egy telephelyet. A Proteussal együttműködve tezs szert paralényekre, illetve "feljavított" mundán állatokra, amiket őrállatoknak képeznek ki. Az idomítás alatt állatpszichológuok és etológusok vizsgálják a különféle lényeket, a gyűjtött adatokat pedig visszaadják a Proteusnak. A kiképzett állatokat értékesítik. Az S-K persze, mint mindenhol máshol is "támogatja a helyi ipart". Ezért van tele a Szanda-sziget szebbnél szebb, kiképzett biztonsági állattal.

Habár a Shiawase egy tripla A-s megacég, tulajdonképpen még sincs jelen Szolnokon. Szerepe a város életében kimerül abban, hogy a szajoli hulladékégető reaktor és a tiszai vízi erőművei látják el a települést árammal. Csak pár irodával képviseltetik magukat a városban.

>>>>> [Állítólag nagyobb áldozatokat is hoznának azért, hogy megvásárolhassák a város egyéb közműveinek üzemeltetési jogát. Első körben szeretnék megszerezni a Víztisztítót. Hogy ez miért érné meg nekik, nem tudom, de ugye a barátaim sem hozzám fordulnak üzleti tanácsokért...] <<<<< KisÜsti <12:33:18/14-09-63>

A Central European Highway, mint a legnagyobb magyar cég, szintén jelen van Szolnokon. A várost, illetve a Külső Tisza-hidat már viszonylag korán, a 2050-es évek elején hozzákötötték a Sztrádához. Ez lett az új 4-es út, amit így egészen Debrecenig elvezettek. A 4-es teljes egészében, így a szolnoki szakasz is, a CEH tulajdonában és kezelésében van. Őrjáratokkal és karbantartó brigádokkal tartják rendben, és természetesen jó pénzért konvojkíséreteket vállalnak rajta. Egy gyorsreagálású egységük Szolnokon is állomásozik. Természetesen a város minden belépő pontjánál kapukat üzemeltetnek, így senki nem bújhat ki a fizetési kötelezettség alól. Tulajdonképpen a Sztrádával való összeköttetés tette lehetővé, hogy az elmúlt tíz-tizenöt évben Szolnok fejlődése felgyorsulhatott és az S-K-n kívül más cégek is megvethették itt a lábukat.

A Centurion Hungary Rt. látja el Szolnok város rendfenntartói és jogérvényesítési feladatait. A Centurion magyarországi leányvállalata elsőként itt, Szolnokon kapott szerződést az országban, így itt található a cég országos központja is. Professzionális módon látják el a rendőrségi teendőket, de természetesen ők sem léphetnek be a területenkívüli státusszal rendelkező városrészekre. És persze a Piroska pusztulatot is gondosan elkerülik.

A MET2000 ÖAG szolnoki szervezete a magyar állam által fizetett katonai és államvédelmi feladatokat ellátó cég. Feladatuk rendkívül korlátozott a városban. Gyakorlatilag csak a Verseghy-reptéren és a Tárház rendvédelmi és vámügyi feladatait látják el. Gondoskodnak arról, hogy ezen a két belépési ponton illetéktelenek ne léphessék át az államhatárt (mármint a hajóval, illetve repülővel külföldről érkezők), illetve felügyelik a vámköteles áruk forgalmát. Mindössze egyetlen helyőrséget tartanak fenn a városban (Tallinban, a Tárház mellett). Mivel katonai szerepkört is betöltenek, egy esetleges ellenséges ország támadása esetén a MET2000 hivatott megvédeni az Magyarországot, azonbelül Szolnokot is. Ilyen esetben az S-K köteles a repteret korlátlan használatra átadni nekik. A Szolnoki légtér felügyelete szintén a cég dolga.

A MediaSim és egyéb európai médiumok bekebelezésével a MitsuhamaMedia lett az ország, és így Szolnok első számú médiaszolgáltatója. A sok különböző neveken szereplő (és így a választás szabadságának illúzióját megadó) hírportálok, trid- és rádióadók, újságok és szimcsatornák tulajdonképpen majdnem mind az MCTMedia tulajdonában van.

>>>>> [Mivel az MCT egyébként nincs jelen a városban, az a ritka helyzet állt elő, hogy a szolnoki adók viszonylag függetlenül és a valósághoz közeli tartalommal sugározzák adásaikat. Üdítő foltja ez a magyar médiának.] <<<<< Sandokan <08:17:10/07-06-63>

A Wuxing Euro-Finance először csak mint banki és financiális szolgáltatásokat nyújtó cég nyitotta meg fiókjait Szolnokon. Mivel a helyi cégektől függetlenül jelent meg a piacon, sok helyi kisvállalkozó inkább nála fektette be a pénzét, illetve itt vette fel a hitelét. Így a cég hamar bekapcsolódott a város gazdasági vérkeringésébe. A Wuxing hagyományosan hajózással és vizi teherfuvarozással foglalkozik, így a cég fejesei észrevették a piaci rést és lehetőséget a tiszai szállítmányozási üzletben. A bank felvásárolt egy csomó kisvállalkozást és önálló üzletbe kezdett Szolnokon. Építettek Tallinban egy új Tárházat (a régit már az 1990-es évek óta nem használták), ahol összefutnak a szárazföldi vasúti és közutak, valamint a tiszai hajózó útvonalak. Itt az áruk átrakodásával és kereskedelmével óriási hasznot állítanak elő, kevés befektetett tőkével. A külföldi áru és személyforgalom miatt vámudvart is nyitottak, melyet a MET2000 felügyel. A cég saját gyártású hajóit is elkezdte árusítani, de terveikben szerepel egy helyi érdekű csónak- és kishajógyár felépítése is.

Szolnokon több cég is tart fenn bankfiókokat, amikben banki, financiális, hitelezési és befektetési szolgáltatásokat nyújtanak. Az egyik a fent ismertetett Wuxing Euro-Finance. A másik független bank az FBU, azaz a Frankfurter Bankverein Ungarn, ami a WEF terjeszkedése óta a legnépszerűbb a városban. Természetesen jelen van a Seader-Krupp saját európai bankja a Commerzbank is, valamint a Yamatetsu leánya, a MetaBank is. Ez főleg a népes metahumán közösség körében népszerű, fiókjai még a Külvárosban is megtalálhatók.

>>>>> [Persze lehet, hogy a másik három banknak nagyobb a népszerűségi indexe, de mégis a Commerzbanknak van a legtöbb betétese, hisz az S-K alkalmazottai mind kötelesek náluk tartani a számlájukat, ha meg akarják kapni a fizetésüket.] <<<<< Sandokan <08:19:45/07-06-63>

Alvilág:

Szolnokon lényegében két bűnszövetkezet képviselteti magát: a szerb és az ukrán maffia. Mindkettő példátlan térnyerése az Euro háborúk következménye. Az orosz megszállókkal jöttek meg az ukránok, a dzsihad elől menekülőkkel meg a szerbek.

A menekülő orosz katonák itt hagyták örökül Szolnoknak a jól bevált működő infrastruktúrájukat: az ukrán bűnszervezetet. A Zalisiloszja (Megmaradtak) több kisebb sejtből álló, félkatonai alapokon nyugvó ellátó- és csempészhálózatként indult. Beépültek mindenhova, kapcsolatokat építettek ki a politikusokkal és a város vezető rétegével is. Hálózatuk az egész várost elárasztotta drogokkal és csempészárukkal. Hamarosan beindították a prostitúciós és szerencsejáték üzletágat is és elérték azt, hogy a legjelentősebb alvilági szervezetté váltak a városban. Ellenségeikkel szembeni fellépésük mindig határozott, figyelemfelkeltő és igen mocskos. A szerbekkel lényegében felosztották egymás között a várost, övék a belső városrészek, míg a peremkerületeket meghagyták a "metahumán söpredéknek".

A muszlim megszállás és fajírtás elől menekülő balkáni metahumánok ezrei találtak menedéket a Piroska-pusztulat romjai között. A menekültek szinte nincstelenek voltak, kiszolgáltatottak és elkeseredettek. Saját maguk számára hoztak létre egy szervezetet, ami megvédi őket új élőhelyükön a helyiek zaklatásától és fenntartja a rendet a bevándorlók között. Egy erős szervezetet, ami igazságot szolgáltat. Így jött létre a szerb maffia, a Pravednost (Igazságunk). A Pravednost mind a mai napig a régi bevándorlókon és utódaikon, valamit a külvárosi embereken élősködik. Mindennel foglalkoznak, amivel a hasonló szervezetek: drogokkal, JMÉ-vel, fegyverkereskedelemmel, szerencsejátékkal, prostitúcióval, védelmi pénzekkel, csempészettel, szervkereskedelemmel és még sorolhatnánk. Az ukránokkal kötött megegyezésük alapján eddig nem "üzleteltek" a belső városrészekben. Ez azonban változóban van, és ennek a tongok az okai.

A tongok, a kínai bűnszövetkezet közvetlenül nincs jelen Szolnokon, régebbi kis helyi szervezetét az ukránok régen kisöpörték a városból. Azonban a kínaiak egyik külföldi gyökerű, de országos ága, a 16K már régen szemet vetett a rohamosan fejlődő városra. Pár évvel ezelőtt aztán szó szerint beházasodtak a Pravednostba. Az egyik országos vezér lánya, Manu Xianxi, hozzáment a szerbek vezetőjéhez és így megnyílt az út a 16K szolnoki térnyeréséhez. Jelentős anyagi támogatásukkal rövid úton átvették a Pravednost irányítását. A Wuxing megjelenésével pedig máris feljogosítva érzik magukat, hogy részt hasíthassanak a város zsírosabb belső részeiből is. Egyesek szerint már a küszöbön áll egy szolnoki maffiaháború, az ukrán Zalisiloszja és a szerb-kínai Pravednost között.

Ismertebb bandák:

Y: tulajdonképpen nem mások, mint egy céges galeri. A Yamatetsu enklávéban lakó fiatalok bandája, akik bűntetlenül garázdálkodnak éjszaka a városban. Gazdag ficsúrok, akiket nem érdekel a pénz. Gyújtogatnak, vandálkodnak, erőszakoskodnak, majd ha forró lesz a lábuk alatt a talaj, visszaiszkolnak az enklávéba, ahol a városi rendvédelmi erők már nem tehetnek semmit. Ráadásul remek ügyvédeik vannak, sőt ha valaki sokat kellemetlenkedik nekik, akkor legközelebb nem célnélkül indulnak garázdálkodni, hanem megkeresik az ellenük tanúskodókat. A vezetőjük állítólag az Apollo Services biztonsági szolgálat szolnoki parancsnokának lánya. Nem érdemes vele ujjat húzni. Az Y tagjai persze nem merészkednek a Külvárosba, vagy a Piroskába. Sokkal szívesebben zaklatják az embereket a Pletykafaluban, vagy gyújtják föl a Stuffer Shacket Partoskápolnán. Szinte korlátlan erőforrásokkal rendelkeznek, de persze nincsenek tele kiberverekkel és nehéz fegyvereket sem hordanak magukkal az ifjú öltönykék.

Fehér Szív: egy fajgyűlölő motorosbanda. A 32-es nyugati felét ellenőrzik és zaklatják a metákat. Fegyverekkel is kereskednek, de viszonylag kevés erőforrással gazdálkodhatnak, vannak szélsőjobboldali támogatóik. Legfőbb ellenfeleik a Rusz Keze.

A Rusz Keze: orosz származású metahumán motorosbanda. A 32-es keleti felét tartják uralmuk alatt. Kapcsolatban vannak az ukrán maffiával, időnként dolgoznak is nekik. Szeretnek robbantgatni és értenek is hozzá. Vezetőjük egy ork, aki valaha orosz katonai tűzszerész volt. Bármiből bombát csinál.

A jó Palikalóz bandája: fosztogató kalózok csoportja, akik a Szolnoki-tavon rabolnak ki hajókat, csónakokat. Fő célpontjaik turisták, vagy kisebb céges szállítmányok, nagy dolgokba nem szeretnek belemászni, mert azt a főnökük, a troll Palikalóz már egyszer csúnyán megjárta. Azóta van tele fémmel, ami nem tett jót az úszni tudásának.

Árnyékhagyók: egy viszonylag nagyszámú, felemelkedőben lévő banda. Új vezérük van, "Zed", aki komolyan veszi a dolgát és az eddig csak falfirkákat gyártó suhancokból egy kőkemény félmilitarista alapokon nyugvó harcos bandát faragott. Több kisebb bandát olvasztottak már magukba és jelenleg elérték a Vasmajmok területét is. Zednek valószínűleg a Vasmajmok fiatal Felébredt tagjaira fáj a foga, szeretné, ha ők is az ő köreit erősítenék. Területük határait jellegzetes utcafirkáikkal jelölik meg: körberajzolják az árnyékukat, innen ered a nevük is.

Vasmajmok: Egy viszonylag kicsi, de sok Felébredt tagot számláló banda. Vezetőjük egy Vaskalap névre hallgató törpe adeptus. Erős kézzel irányítja a bandáját, de tulajdonképpen ketten vezetik ezt a társaságot alvezérével, Dirivel. Diri egy troll mágus, aki amolyan mentora a fiatal Felébredteknek. Goblinizációja előtt iskolaigazgató volt a helyi gimiben. Állítólag komoly mágikus könyvtára van és nem fél tudását megosztani a fiatalsággal.

A Rend őrei - a Centurion:

A Centurion Hungary Rt a magyarországi leányvállalata a Centurionnak, Európa és Afrika egyik legjelentősebb magán rendfenntartó cégének.

A cég több magyar városban, köztük Szolnokon is ellátja a rendvédelmi feladatokat. Itt található a cég magyarországi központja is.

Mivel Szolnokon szabályosan bevezették a RASZ intézményét, így viszonylag egyszerű dolguk van a jogérvényesítési feladatoknál: akinek rendes élete, tisztességes munkahelye van a városban, annak van azonosítója, így jogai is. Használhatja a vasutat, vezethet autót vagy motorcsónakot, gyerekeit beírathatja a helyi nevelői intézményekbe, van biztosítása és legálisan vehet igénybe kórházi szolgáltatásokat. Akinek nincs, az ugyanolyan rendes honpolgár, mint a többi, de a fenti szolgáltatásokat-lehetőségeket csak külön engedéllyel (ami sok kérdést és kekeckedést jelent) veheti igénybe. Szolnok céges város, ahol a multik határozzák meg az életet. Akik látogatóba jönnek a városba, igényelhetnek a rendőrségtől ideiglenes azonosítót, ha mellékelnek hozzá befogadói nyilatkozatot és egy lakcímbejelentőt, a megfelelő igazolásokkal és aláírásokkal. Aki ilyennel nem rendelkezik és igazoltatják, az hamar hosszas kényszerpihenőre kényszerül valamelyik fogdán.

A Centurion emberei a várossal állnak szerződésben, így a területenkívüli státusszal rendelkező céges ingatlanokra nem léphetnek be.

A továbbiakat lásd itt: Centurion Hungary Rt

Egyéb érdekességek:

Szolnokon megtelepedett egy kisebb lengyel közösség, akik a háború borzalmai elől menekültek el hazájukból. Mikor megalakult a Szabad Lengyel Köztársaság, ők itt létrehoztak egy Droga Wolnosci (Szabadság Útja) nevű alapítványt, amivel hivatalosan a háború elől menekülteket segítik, de nyílt titok, hogy az Armia Krajowanak is juttatnak a pénzből. A Droga Wolnosci vezetője Kresztyna Zborovna nyugalmazott lengyel ezredesasszony. Az ő közbenjárására 2063-ban Szolnokon rendezik meg a Visegrádi Csúcsot, amin végre ismét lesz lengyel küldöttség, méghozzá a Szabad Lengyel Köztársaság delegációja.

Kiszivárgott a hír, hogy Malek Krazinsky ezredest is meghívták a Csúcsra, ami ellen a lengyel menekültek hevesen tiltakoztak és tűntetéseket helyeztek kilátásba. Tiltakozásukhoz sok jóérzésű magyar is csatlakozott, hiszen a Lengyel Nemzeti Köztársaság ezredesét mint a lengyel nép árulóját, népirtót és háborús bűnöst tartják számon. Ő a kettészakadt Lengyelország[2] egyik legvitatottabb személyisége, az orosz megszállókkal kollaboráló katonák magasrangú vezetője.

Hivatkozások:

[3]Szolnok-Wikipedia

[4]Árnyékmagyarország, Shadowrun szerepjátékkiegészítő, Beholder Bt., 1996

[5]Shadowhelix, német Shadowrun-portál

[6]Shadowrun Wiki, amerikai Shadowrun-portál

State of the Art: 2064, Shadowrun Sourcebook, Fanpro, 2004

Shadows of Europe, Shadowrun Sourcebook, Fanpro, 2003

Advertisement