Pojazdy[edytuj | edytuj kod]

 • Określ Dystans początkowy oraz Szybkość (tylko w pierwszej Turze Walki)
 • Określ Wynik Manewrów = Pojazd, Teren, Szybkość, oraz Punkty Kierowcy
  • Pojazd zależy od pojazdu (+5 dla najbardziej zwrotnego, -5 dla najmniej zwrotnego)
  • Teren ma od 0 do -10. Od terenu otwartego po zabudowany.
  • Punkty Szybkości = aktualna szybkość podzielona przez 10.
  • Rozdaj kości Pulę Kontroli i wykonaj test otwarty używając umiejętności Pilota + Pula
 • Rzuć za Inicjatywę i rozpocznij Turę Walki
 • Pasażerowie mogą działać po Fazie Walki równej Wynikowi Manewrów Kierowcy.

Akcje:

 • Przyspieszanie/Hamowanie: wyprzedź ich lub szybko zwolnij
 • Ukrywanie
 • Pozycjonowanie: używane do osiągnięcia dobrej pozycji. Używane taqkże do gwałtownego zatrzymywania by postacie mogły wsiąść/wysiąść z pojazdu.
 • Taranowanie
 • Namierzenie pozycji Ukrytego Pojazdu

Ukrywanie/namierzanie pozycji[edytuj | edytuj kod]

TABELA MODYFIKATORÓW UKRYWANEGO POJAZDU

 • Modyfikator Kondycji
 • -2: Wynik Manewrów ukrywającego się pojazdu przekracza wynik przeciwnika o 10 lub mniej
 • –4: Wynik Manewrów ukrywającego się pojazdu przekracza wynik przeciwnika ponad 10
 • +3: Wynik Manewrów przeciwnika przekracza wynik ukrywającego się pojazdu o 10 lub mniej
 • +6: Wynik Manewrów przeciwnika przekracza wynik ukrywającego się pojazdu ponad 10
 • +2: Pojazd przekroczył swoją Wartość Szybkości
 • + Poziom: autonav pojazdu jest aktywny
 • +1 za każdy dodatkowy ścigający pojazd

Teren:

 • +4: Otwarty
 • +2: Normalny
 • 0: Ograniczony
 • –2: Zwarty
 • – (Poziom Sprzęgu sterowania pojazdem x 2): implant Sprzęgu sterowania pojazdem

TABELA MODYFIKATORÓW NAMIERZANIA

 • Modyfikator Kondycji
 • –2: Wynik Manewrów namierzającego pojazdu przekracza wynik ukrywającego się pojazdu o 10 lub mniej
 • –4: Wynik Manewrów namierzającego pojazdu przekracza wynik ukrywającego się pojazdu ponad 10
 • +2: Wynik Manewrów ukrywającego się pojazdu przekracza wynik namierzającego o 10 lub mniej
 • +4: Wynik Manewrów ukrywającego się pojazdu przekracza wynik namierzającego ponad 10
 • +4: Pojazd przekroczył Wartość Szybkości
 • – Poziom: autonav pojazdu jest aktywny
 • + sukcesy osiągnięte przez ukrywający się pojazd
 • Teren (modyfikatory terenu określa się na podstawie typu terenu na którym przebywa ukrywający się pojazd.)
 • Otwarty –3
 • Normalny –1
 • Ograniczony 0
 • Zwarty +3

Drony[edytuj | edytuj kod]

Akcja złożona:

 • Strzel z broni (można zrobić jedynie wtedy, gdy nie kontroluje się drona bezpośrednio)
 • Wydanie rozkazu drugiemu dronowi lub grupie dronów
 • Obserwacja poprzez drugi dron
 • Wykonanie przejęcia sygnału
 • Wykonanie MIJI
 • Odtworzenie uszkodzonego sygnału

Akcja prosta:

 • Test Percepcji
 • Skok do głównego dronu
 • Przejdź w tryb Kapitańskiego mostku

Wojna elektroniczna[edytuj | edytuj kod]

Składa się z dwóch kroków: Przejecie sygnału (włączając w to dekrypcję) oraz zaatakowanie sygnału (MIJI)

 • Przechwycenie: Poziom urządzenia przeciwko poziowi Decka przeciwnika + 3. Wlicza się Task pool (patrz Man & Machine oraz Shadowtech).
 • Dekrypcja: Elektronika (wojna elektroniczna) przeciwko poziomi zaszyfrowania + 4, Poziom Trudności: poziom Decku/2
 • MIJI: Opposed test atakującego strumienia przeciwko Wartości Decku Broniącego się oraz strumienia broniącego się przeciwko Wartości Decku Atakującego. Każdy sukces = 1 kratka obrażeń sygnału. 10 kratek = rigger zostaje wyrzucony lub wszystkie drony zostają odłączone lub sieć dronów zostaje przejęta lub przekazano fałszywe obrazy.

Przejęcie CCSS[edytuj | edytuj kod]

 • 1) Odnajdź port danych
 • 2) Podłącz się do portu danych (Electronika przeciwko Poziomowi, Threshold = Vigilance code)
 • 3) Pokonaj szyfrowanie (Decryption Module Rating + INT vs. Rating, Threshold = Vigilance code)
 • 4) Określ Protokoły (Protocol Emulation Module Rating + INT vs. Rating, Threshold = Vigilance code)
 • 5) Walka riggerów
  • Atak = Opposed Willpower test (attacker can use Control Pool), (Willpower)L damage. Body dice resists damage.
  • Wycofanie się = odłączenie
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.