Shadowrun Wiki
Advertisement

Świat Shadowruna

Wg kalendarza Majów.

Czwarty Świat - Earthdawn[]

Epoka, w której toczy się gra Earthdawn RPG.

Patrz także[]

Piąty Świat - nasz, teraz[]

Czwarty Świat zakończył się około 10000 (?) lat temu, zanim pojawiły się źródła historyczne, kiedy magia opuściła świat.
Wtedy rozpoczął się Piąty Świat. Znany nam świat; pozbawiony magii oraz paranaturalnych istot świat.

Kiedy w roku 2011 rozpoczęło się Przebudzenie Piąty Świat zakończył się i rozpoczął się Szósty Świat.

Szósty Świat - Shadowrun[]

Szósty Świat jest teraz (2064). Piąty Świat skończył się wraz z Przebudzeniem w 2011, kiedy Magia powróciła na Ziemię.

Szósty Świat zakończy się w roku 4772 po Chrystusie, gdy zakończy się cykl magii i rozpocznie się Siódmy Świat, jako nieparzysty, Siódmy Świat będzie pozbawiony magii.

Patrz także[]

Odniesienia we współczesnym świecie[]

http://wyborcza.pl/1,75475,6267889,Rok_2012__kronika_konca_swiata.html

Advertisement