Niemal monocząsteczkowa nić, obciążona na końcu dla sterowności.
Jest wyjątkowo ostra i przecina właściwie wszystko.


ZASADY

Broń ta należy do siejących postrach rzadkości na ulicach 50. lat XXI wieku. Choć nie jest naprawdę nicią monomolekularną, bicz potrafi zadawać potężne uszkodzenia. Nić molekularna chowa się w krótkiej rękojeści tej broni. Podczas walki można ją wysunąć na długość do 2 metrów, co daje zasięg +2.
Sposób walki biczem, posługiwanie się równoważącym ciężarkiem u końca liny i zagrożenie, jakie niesie monomolekularna nić, czynią z bicza broń co najmniej trudną do opanowania. Jeśli atak biczem chybi całkowicie, gdyż sukcesy z Puli Walki broniącego się przewyższa liczebnie sukcesy atakującego (tylko przy opcji szybkiej obrony) bicz może trafić swojego właściciela. W takiej sytuacji, wykonujemy odrębny Test Walki z Bronią na poziomie trudności 6. Jeśli test ten nie przyniesie żadnego sukcesu, atakujący zostanie trafiony przez wła-sny bicz.
Atakujący, będąc teraz celem, wykonuje Test Uniknięcia Obrażeń (kości Budowy + kości z Puli Walki) przeciwko zwykłemu Kodowi Obrażeń broni, 10C. Sukcesy z tego testu stopniują obrażenia w dół o 1 poziom za 2 sukcesy.
Dla obrony przed biczem monomolekularnym używamy pancerza udarowego, obniżając jednak jego sto-pień do połowy (zaokrąglamy w dół). Stopnie bariery przeciwko biczowi monomolekularnemu ulegają podwojeniu.

CENA

3000 ¥

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.