FANDOM


http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo

Hrabstwo – w państwie Franków od czasów Merowingów terytorialna jednostka administracyjna podległa hrabiemu (łac. comes , franc. comte , niem Graf).

Początkowo hrabia sprawował władzę tylko militarną, jako lokalny dowódca i zwołujący pospolite ruszenie, później był także przedstawicielem króla lub cesarza w sprawach sądowych, skarbowych i administracyjnych. System podziału na hrabstwa przyjął się we wszystkich krajach podległych Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu a także po podboju normandzkim w Anglii, Wielkiej Brytanii i innych krajach anglosaskich. Hrabstwa leżące na rubieżach cesarstwa pełniące szczególną rolę, zwłaszcza militarną, nazywane były marchiami, a ich zwierzchnik nosił tytuł margrabiego, t.j. hrabiego marchii, wyższy rangą od zwykłego hrabiego.

W okresie rozdrobnienia dzielnicowego wiele hrabstw a prawie wszystkie marchie cesarstwa uzyskały częściową lub pełną suwerenność. Od XV w. hrabstwem zaczęto nazywać także dobra posiadane przez hrabiego, niezależnie od dawnych podziałów administracyjnych.

Podział terytorialny na hrabstwa przetrwał do dziś w krajach anglosaskich (ang county) i na Węgrzech (komitat - węg. megye).

Obecnie nazwą hrabstwo określa się jednostkę podziału administracyjnego, najczęściej odpowiadającą polskiemu powiatowi, kilku państw, m.in.:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.