FANDOM


Metody formatowania tekstu na Wikipedii Edytuj

Na stronach Wiki możliwe jest wstawianie pewnych fragmentów kodu języka HTML, który służy do tworzenia stron internetowych, nie jest to jednak specjalnie zalecane, gdyż mechanizm wiki umożliwia uzyskiwanie podobnych efektów w znacznie prostszy sposób.

Jeśli jesteś przyzwyczajony do HTML i chcesz go koniecznie używać w tekstach artykułów wikipedii zapoznaj się z Wikipedia:Uwagi na temat korzystania ze znaczników HTML

Poniżej znajduje się zbiór metod formatowania tekstu, dostępnych w ramach mechanizmu wiki:


Rozdziały, akapity, listy i linie Edytuj

Opis Przykład Kod do przykładu

Nagłówki - od jednego do trzech znaków = obejmujących tekst (między tekstem a znakami = musi być co najmniej jedna spacja)

Część Edytuj

Rozdział Edytuj

Podrozdział Edytuj

= Część =
== Rozdział ==
=== Podrozdział ===

Nowe akapity - po prostu dwa razy naciśnij enter.
Wypróbuj w brudnopisie przez kliknięcie na linku "Edycja tej strony". Jeżeli naciśniesz enter tylko raz, nowy akapit nie zostanie utworzony.

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.
Wymuszenie nowego wiersza - HTML

Można wymusić przejście do nowej linii
bez rozpoczynania nowego akapitu.

Można wymusić przejście do nowej linii<br>
bez rozpoczynania nowego akapitu.
Lista nienumerowana
 • Listy są pożyteczne:
  • systematyzują tekst
  • przejrzyście wyglądają
* Listy są pożyteczne:
** systematyzują tekst
** przejrzyście wyglądają
Listy numerowane
 1. Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
 2. bardzo systematyzują tekst
  1. łatwo się je czyta
# Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
# bardzo systematyzują tekst
## łatwo się je czyta
Definicje
Pojęcie1 
Definicja pierwsza
Pojęcie2 
Definicja druga
; Pojęcie1 : Definicja pierwsza
; Pojęcie2 : Definicja druga

Listy złożone - HTML:

 1. Lista nienumerowana:
  • Pierwszy element
  • Drugi element
 2. więcej elementów
<ul>
<li>Lista numerowana:
<ol>
<li>Pierwszy element
<li>Drugi element
</ol>
<li>więcej elementów
</ul>
Wcięcia w tekście tworzy się przez rozpoczynanie linii od ":".

Tekst bez wcięcia

Można robić wcięcia tekstu
wcięcie tekstu
kilka poziomów wcięcia
Tekst bez wcięcia
:Można robić wcięcia tekstu
::wcięcie tekstu
:::kilka poziomów wcięcia

Tekst preformatowany (wcięty, czcionka nieproporcjonalna, wiersze nie będą łamane ani łączone przez przeglądarkę) można uzyskać przez poprzedzenie każdego wiersza spacją lub ujęcie w znaczniki HTML:
<pre> i </pre>

Tekst bez wcięcia

IF (linia zaczyna się od białego znaku) THEN
 będzie formatowana tak jak jest wpisana;
 specjalnym rodzajem czcionki;
 linie nie będą się składać;
ENDIF
jest to przydatne do:
 • wklejania uprzednio sformatowanego tekstu;
 • opisów algorytmów;
 • ascii artu;
Tekst bez wcięcia
 IF (linia zaczyna się od białego znaku) THEN
  będzie formatowana tak jak jest wpisana;
  specjalnym rodzajem czcionki;
  linie nie będą się składać;
 ENDIF
 jest to przydatne do:
  &bull; wklejania uprzednio sformatowanego tekstu;
  &bull; opisów algorytmów;
  &bull; ascii artu;
Tekst wycentrowany - HTML
Tekst można centrować.
<center>Tekst można centrować.</center>

Poziome linie rozdzielające - co najmniej cztery znaki = lub - w dowolnym miejscu wiersza

powyżej


poniżej


i jeszcze niżej

powyżej
----
poniżej
----
i jeszcze niżej

Polecenia formatujące, znaki specjalne Edytuj

Uwaga: nie każda przeglądarka potrafi poprawnie wyświetlać wszystkie znaki specjalne!

Wyróżnienia tekstu

Tekst pochylony
Tekst wzmocniony
Tekst wzmocniony i pochylony
Także w równaniach (wzorach): F = m a.

''Tekst pochylony''<br>
'''Tekst wzmocniony'''<br>
'''''Tekst wzmocniony i pochylony'''''<br>
Także w równaniach (wzorach): '''F''' = '''''m''''' ''a''.

Zmiany czcionki
Ale == ... == jest lepsze do oznaczania rozdziałów.

Zmiana koloru i wielkości fontu

<font size=+2 color=red>
Zmiana koloru i wielkości fontu
</font>
czcionka o równych szerokościach znaków

Font do technicznych pojęć

Font do 
<tt>technicznych pojęć</tt>
Przekreślenie i podkreślenie Można przekreślać tekst
i podkreślać go. Pożyteczne w edycji.
Można <strike>przekreślać</strike> tekst<br>
i <u>podkreślać</u> go.
Umlauty i akcenty: (Zobacz Znaki specjalne w Wikipedii)

À Á Â Ã Ä Å Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü ß
à á â ã ä å æ
ç è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô õ
ö ø ù ú û ü ÿ

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; &AElig;
&Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; &Igrave; &Iacute;
&Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; &Oacute; &Ocirc; &Otilde;
&Ouml; &Oslash; &Ugrave; &Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig;
&agrave; &aacute; &acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig;
&ccedil; &egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; &otilde;
&ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc; &uuml; &yuml;
Znaki przestankowe

¿ ¡ « » § ¶ † ‡ •

&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para; &dagger; &Dagger; &bull;
Znaki towarowe i walut ™ © ® ¢ € ¥ £ ¤
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; &pound; &curren;
Indeks dolny i górny

górny: x2 dolny: x2

górny: x<sup>2</sup>
dolny: x<sub>2</sub>
Alfabet grecki α β γ δ

ε ζ η
θ ι κ λ μ ν ξ
π ρ σ ς τ υ φ
χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ
Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; &eta;
&theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; &xi;
&pi; &rho; &sigma; &sigmaf; &tau; &upsilon; &phi;
&chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; &Sigma;
&Phi; &Psi; &Omega;

Matematyka (Zobacz Znaki specjalne w Wikipedii, Wikipedia:Edycja wzorów)

∫ ∑ ∏ √ ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″ ∇
‰ ° ∴ ℵ
ø ∈ ∋ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔

&int; &sum; &prod; &radic; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime; &nabla;

&permil; &deg; &there4; &alefsym;
&oslash; &isin; &ni; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
Większy odstęp niż zwykle, bez przejścia do nowej linii
Pożyteczne w równaniach.
x2   ≥   0
x<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0
Przykład równania z całką (zacznij każdą linię od spacji)
 ∞ -x2
 ∫ e  dx = √π
-∞

</td><td> LATEX: $ \int^\infty_{-\infty} e^{-x^2}\ dx =\sqrt {\pi} $

</td></table> </tr> </table>

Tabele Edytuj

Obecnie tabele mogą być zupełnie skutecznie tworzone przy pomocy mechanizmu wiki. Niemniej jednak, osobom przyzwyczajonym do HTML może być łatwiej tworzyć tabele przy pomocy znaczników tego języka. Przed wstawieniem tabeli napisanej w html warto jednak zawsze rozważyć, czy nie da się tego zrobić prościej przy pomocy technik wiki.

Poniżej przedstawiamy znaczniki wiki służące do tworzenia tabel zestawione z ich równoważnikami w HTML:

Tabela jako taka jest definiowana przez:

{| ''parametry''
 |}

co odpowiada w HTML:

<table parametry>
</table>
Uwaga Między "|" i "parametry" oraz poszczególnymi parametrami musi być spacja.

Pojedyńcze kolumny tabeli (odpowiednik "<td>" w HTML) są tworzone przez:

|kolumna1
|kolumna2
|kolumna3

lub prościej, w jednej linii:

|kolumna1||kolumna2||kolumna3

co odpowiada kodowi HTML:

<td>kolumna1</td><td>kolumna2</td><td>kolumna3</td>

a zatem "||" jest równoważne układowi "nowa linia" + "|"

Kolejne kolumny, podobnie jak w HTML są ustawiane standardowo w jednym rzędzie.

Parametry kolumn mogą być wprowadzane w następujący sposób:

|params|kolumna1

co odpowiada w HTML:

<td params>

Dla pierwszej kolumny znacznik "<TR>" jest tworzony automatycznie i również dla ostatniej kolumny w tabeli znacznik "</TR>" jest automatycznie dodawany przez mechanizm wiki.

Tworzenie kolejnych rzędów (odpowiednik "<TR>" w HTML) dokonuje się tak samo jak tworzenie kolejnych kolumn tylko zamiast "|" wpisuje się "|-". Parametry rzędu można dodawać analogicznie do parametrów kolumn:

|- parametry

pamiętając o niezbędnej spacji między "I-" i parametrami.

Przykłady:

Prosty przykład:

 {| 
 | kolumna 1, rząd 1 
 | kolumna 2, rząd 1 
 |- 
 | kolumna 1, rząd 2 
 | kolumna 2, rząd 2 
 |}

daje w efekcie:

 ∞ -x<sup>2</sup>
 ∫ e  dx = √π  
 -∞
kolumna 1, rząd 1 kolumna 2, rząd 1
kolumna 1, rząd 2 kolumna 2, rząd 2

Bardziej złożony przykład z zastosowaniem parametrów i połączonych rzędów:

{| align=right border=1
| kolumna 1, rząd 1 
|rowspan=2| kolumna 2, rząd 1 (i 2) 
| kolumna 3, rząd 1 
|- 
| kolumna 1, rząd 2 
| kolumna 3, rząd 2 
|}

co da w efekcie tabelę przesuniętą do prawej i opływaną przez tekst z lewej:

kolumna 1, rząd 1 kolumna 2, rząd 1 (i 2) kolumna 3, row 1
kolumna 1, rząd 2 kolumna 3, rząd 2

Polskie znaki Edytuj

Litera
  ISO 8859-2 (dec & hex)
         windows-1250 (dec & hex)
                UTF-8
                    Unicode
                        encja 
ą  177 0xB1  185 0xB9  0xC485 0x0105 &aogonek;
ć  230 0xE6  230 0xE6  0xC487 0x0107 &cacute;
ę  234 0xEA  234 0xEA  0xC499 0x0119 &eogonek;
ł  179 0xB3  179 0xB3  0xC582 0x0142 &lstroke;
ń  241 0xF1  241 0xF1  0xC584 0x0144 &nacute;
ó  243 0xF3  243 0xF3  0xC3B3 0x00F3 ó
ś  182 0xB6  156 0x9C  0xC59B 0x015B &sacute;
ź  188 0xBC  159 0x9F  0xC5BA 0x017A &zacute;
ż  191 0xBF  191 0xBF  0xC5BC 0x017C &zdotabove;
Ą  161 0xA1  165 0xA5  0xC484 0x0104 &Aogonek;
Ć  198 0xC6  198 0xC6  0xC486 0x0106 &Cacute;
Ę  202 0xCA  202 0xCA  0xC498 0x0118 &Eogonek;
Ł  163 0xA3  163 0xA3  0xC581 0x0141 &Lstroke;
Ń  209 0xD1  209 0xD1  0xC583 0x0143 &Nacute;
Ó  211 0xD3  211 0xD3  0xC393 0x00D3 Ó
Ś  166 0xA6  140 0x8C  0xC59A 0x015A &Sacute;
Ź  172 0xAC  143 0x8F  0xC5B9 0x0179 &Zacute;
Ż  175 0xAF  175 0xAF  0xC5BB 0x017B &Zdotabove;

Np: chcąc umieścić na angielskiej Wikipedii link do hasła polskiego, zawierającego polski znak, zastępujemy go czterocyfrowym kodem UTF-8, rozdzielonym "%", czyli np. "Ż" zamieniamy na "%C5%BB" (niektóre przeglądarki podają ten kod w pasku adresu, wtedy nie ma potrzeby korzystania z w/w tabeli).

Jest to rozwiązanie przejściowe - w zamierzeniu wszystkie Wikipedie mają przejść na UTF-8 - ale nikomu się widać specjalnie z tą operacją nie spieszy. Na razie na ISO-8859-1 są o ile mnie pamięć nie myli angielska, niemiecka, francuska, duńska i holenderska (ci ostatni chcą szybko przejść na UTF-8). Taw 15:24, 22 wrz 2003 (CEST)


Umieszczenie obrazka za tekstem:

<div style="float: right;padding-left:30px">
[[Grafika:Szachownica.png]]</div>

Zobacz też: Wikipedia:Mechanizm Wiki, Wikipedia:Poradnik autora Wikipedii, Wikipedia:edycja wzorów

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.