Shadowrun Wiki
Advertisement

Into The Shadows[]

  • s.60: Haesslich nie może uczestniczyć w ataku wyprzedzającym przeciwko Hamptonowi z powodu innych zobowiązań. Cytuje Roberta Frosta: "But I have promises to keep, and miles to go before I sleep." (Ale mam obietnice, które dotrzymać muszę i mile do przebycia, zanim zasnę). Fragment z wiersza „Stopping by Woods on a Snowy Evening”.
  • Haesslich i Major Fuhito pojawiają się także w powieści Nigdy nie ufaj smokom (pierwszą część trylogii "Sekrety Mocy").
  • s.175: Nadia Mirin dowcipkuje z Raphaelem, "może mój chłopak jest większy od Ciebie." Nie żartuje. Jej aktualnym jest Harlath Drake, ludzkie "przebranie" dla smoka Haesslicha. Więcej o tym w opowiadaniu [All Done with Mirrors].
  • Cortez i Van Housen przeprowadzają atak przy użyciu helikoptera szturmowego Lone Star, ale Jarlath Drake (Haesslich) porzuca swą ludzką postać i w smoczej formie niszczy śmigłowiec.
  • Jarlath "Lattie" Drake: smok Haesslich w ludzkiej postaci, szef ochrony United Oil
  • s.275: Wolf wierzy, że czar transformacji, który umożliwia Haesslichowi przybranie ludzkiej formy stworzyła Nadia. Prawdopodobnie, jest to Haesslich, ale brak potwierdzenia.
  • Haesslich jest wciąż bliskim towarzyszem Nadii Mirin, kiedy Sam Verner zaczyna swoje śledztwo w Nigdy nie ufaj smokom. To ciekawe, bo smok okazuje się być bardzo podobny w zachowaniu, jak oyabun (szef Yakuzy), którego taktyką tak pogardzał. Nadii oszczędzono nieuniknionego rozczarowania, gdy Haesslich został zabity przez Ghost-Who-Walks. Korporacja United Oil wydobył zwłoki z Puget Sound (New Seattle, s.88).
Advertisement