Shadowrun Wiki
Advertisement

Definicja[]

Logiczne Oprogramowanie Defensywne (LOD)

Logiczne Oprogramowanie Defensywne, w skrócie LOD (angielskie: Intrusion Countermeasures lub IC) to konstrukty Matrycy zaprojektowane, w celu zatrzymania lub o ile jest to konieczne, zabicia dekerów włamujących się do komputera gospodarza (host). Lody, obejmują programy począwszy od nieszkodliwych konstruktów Sond (Probe), które tylko monitorują aktywność, poprzez konstrukty Śledzące (Trace), określające położenie włamującego się dekera a kończąc na zabezpieczeniach groźnych dla życia. Lód należący do ostatniej grupy, potrafi wpływać na umysł dekera (mącić go) lub fizycznie go uszkodzić. Dzieje się to za pomocą śmiertelnego biosprzężenia (biofeedback).

Ataki LODu na dekera[]

W sztucznym środowisku Matrycy próby te mogą manifestować się jako atak na personę (obraz w Matrycy) dekera, lecz w świecie realnym , przykładowo korporacyjny LÓD stara się namieszać w cyberdeku, tak jak deker miesza wewnątrz korporacyjnego mainframe'u.
Matrycowe wyobrażenie dekera, persona, to tylko program wykonywany przez komputery Sieci.
W rzeczywistości persona nigdzie się nie przenosi i nie ma niezależnej świadomości.
Niezależnie od legend opowiadanych przez dekerów, nie można zostać "uwięzionym" w Matrycy.

Rodzaje LODu[]

Występują cztery główne kategorie LODu:

 • Biały Lód - Ogólnie nie robi żadnej trwałej szkody, używany by monitorować i wstrzymywać. Biały LÓD skupia się głównie na identyfikacji i lokalizacji programów persony intruza. Nazwę swą zawdzięcza temu, że sam w sobie nie jest szkodliwy dla dekera, choć może włączyć inne, całkiem zabójcze środki obronne.
  • Sonda (Probe) - Obserwuje i zwiększa poziom bezpieczeństwa, podobnie jak kamery systemu ochrony
  • Wartownik (Sentry) - zachowuje się jak Lód typu Sonda, dodatkowo zwiększa siłę pozostałego Lodu
  • Lód Tropiciel (Trace IC) - zaprojektowany, by odnaleźć lokalizację dekera. LÓD-tropiciel nakierowuje się na ścieżkę dostępu |dekera i lokalizuje punkt podłączenia deku do Matrycy. Po znalezieniu punktu wejścia poszukiwanie jest zakończone.


 • Szary Lód (Gray IC) - Szary LÓD jest bardziej niebezpieczny niż biały, gdyż dąży do zadania uszkodzeń dekowi lub jego użytkownikowi (Deker). Szary LÓD przypomina biały - sensory deku (Patrz Programy persony) rozpoznają oba typy programów jako LÓD - rozróżnić je można po udanym zastosowaniu programu analizującego.
  • Bomba Logiczna (Databomb) - powoduje zawieszenie programu i poważne uszkodzenia Ikony
  • Zabójca (Killer) - zaprojektowany do atakowania i zniszczenia persony włamującego się dekera. LÓD-zabójca wiąże personę w walce w Matrycy. Każdy uzyskany przez ten LÓD sukces, zadaje 1 punkt uszkodzeń personie. (Uszkodzenie odnotowywane na kontrolce kondycji decku).
  • Łamacz (Crippler) - zmniejsza poziom persony (zmniejsza wartość Ikony) (reduces the rating of a persona Icon).
   • Kwas (Acid) - zmniejsza wartość poziomu Budowy (Bod)
   • Klej (Binder) - zmniejsza wartość poziomu Uników (Evasion)
   • Zagłuszacz (Jammer) - zmniejsza wartość poziomu Sensorów (Sensors)
   • Znacznik (Marker) - zmniejsza wartość poziomu Maskowania (Masking)
  • Pawłow (Pavlov) - powoduje obrażenia persony włamującego się dekera, bez zawieszania jej programu.
  • Tłamsiciel|Mętlik (Scramble) - stara się zniszczyć i zamazać (miesza) dane
  • Smoła | Bagienko (Tar baby) - zawiesza program użytkowy.

Bagienko to przykry rodzaj LODu pułapki. Jeżeli, próba obejścia LODu bagienka (przez program oszukujący lub zamazujący) nie powiedzie się, a także jeśli LÓD zostanie zaatakowany, ale nie uszkodzony, program-bagienko zawiesza się razem z zastosowanym wobec niego programem dekera! Program ten trzeba załadować ponownie.

  • (Ripper) - Zadaje trwałe uszkodzenia personie (Causes permanent damage to a persona Icon)
   • Acid-rip - uszkadza Budowę (Bod)
   • Binder-rip - uszkadza Uniki (Evasion)
   • Jammer-rip - uszkadza Sensory (Sensors)
   • Marker-rip - uszkadza Maskowanie (Masking)
  • Niszczyciel (Blaster) - Causes damage to a persona Icon, and can damage

the MPCP. Niszczyciel jest LODem ofensywnym, wiążącym programy persony w walkę w Matrycy. Zachowuje się tak jak LÓD-zabójca, lecz jeśli uda mu się zniszczyć personę, natychmiast podejmuje próbę wypalenia kości pamięci GPSP deku.

  • Bagno (Tar pit) - Destroys all copies of a utility program in memory LÓD-bagno działa podobnie do LODu bagienka, ale niszczy jednocześnie wszystkie kopie atakującego go programu użytkowego, znajdujące się w pamięci składowania deku. Nie wpływa jedynie na kopie składowane w pamięci odłączonej od systemu.


 • Czarny Lód (Black IC) - IC that is designed to disable or kill a decker. Czarny LÓD zawdzięcza swą nazwę temu, że atakuje dekera, a nie jego dek. Czarny LÓD zwykle zadaje uszkodzenia dekerowi, ale może być zaprogramowany na ogłuszenie, jeśli właściciel systemu jest akurat w dobrym nastroju.
Pamiętajcie - trup niczego już nie powie, a więźniów można zmusić 
do mówienia.

  • Cerebropathic - Ogłuszający czarny Lód
  • Lethal - Induces lethal biofeedback to the decker
  • Ogłuszacz (Non-lethal) - Zaprojektowany aby pozbawić przytomności Dekera.
  • Psychotrop (Psychotropic) - Zmusza umysł dekera, do błędnej pracy (Conditions the mind of the decker to perform erratically)
   • Cyberfobia (Cyberphobia) - powoduje fobię przed Matrycą oraz symstymem (induces Matrix and simsense phobia)
   • Szał (Frenzy) - powoduje u dekera, szaleńczą (maniacal) wściekłość (inspires maniacal rage)
   • Judasz (Judasz) - wywołuje podświadomy przymus, prowadzący do zdrady (induces unconscious compulsion to betray)
   • Warunkowanie Pozytywne|Pozytywne Nastawienie (Positive Conditioning) - natchnienie, powodujące miłość do danej firmy. Powstrzymuje dekera, od działań przeciw tej firmie. (inspires love of the company, prevents the character from acting against the company)
  • Iskra (Sparky) - Powoduje uszkodzenia spowodowane przeciążeniem elektrycznym. Może uszkodzić zarówno GPSP jak i Dekera. Causes damage through electrical overload. May injure both MPCP and decker.

Related Links[]

Źródła[]

Advertisement