FANDOM


Magia Hermetyczna jest tradycją magiczną opartą na założeniu, że magia jest przewidywalną siłą którą można zmierzyć i kontrolować.
Najbardziej powszechna ścieżka magii hermetycznej jest nauczana w UCAS i jego sąsiadów jako Renewed Hermeticism (Odnowiony hermetyzm), ale kilka innych nurtów w magii, nazywanych magicznymi paradygmatami, także praktykuje tradycję hermetyczną.
Hermetycy często używają naukowych lub pseudo-naukowych teorii by praktykować magię, często kładą silny nacisk na formuły, skomplikowane rytuały, oraz akademickie pryncypia.
O ile magowie innych tradycji często mają bardziej indywidualne metody używania magii, hermetycy mają bardziej naukowe podejście, postrzegając magię bardziej jako narzędzie, niż styl życia lub styl życia albo sztukę.
Magowie hermetyczni mogą sprowadzać żywiołaki, używać kręgów hermetycznych i bibliotek hermetycznych.

Paradygmaty Edytuj

Są dwa różne rodzaje szkół, Klasyczna i Nowoczesna, oraz kilka mniejszych. Myśl przewodnia każdej ze szkół nazywana jest "paradygmatem", i reprezentuje podstawowy punkt widzenia, wg którego uczeń danej szkoły praktykuje magię.

 • Szkoły Klasyczne (Classic Schools)
  • Hermetyzm klasyczny (Classic Hermeticism) - Pierwszy hermetyzm, który odniósł sukces; Klasycy wierzą w mądrość starożytnych.
  • Druidyzm hermetyczny (Hermetic Druidism) - Celtycka/Brytyjska odmiana klasycznego hermetyzmu, zainteresowana Liniami Mocy (org. Ley lines) i kamiennymi kręgami.
  • Hermetycy Teutońscy - Odmiana narodu Thule-a - Norse-ów i Germanów (org.: "Teutonic Hermetics - Norse and Germanic branch, nation of Thule").
  • Inne szkoły - Hermetyczna i Ortodoksyjna Kabała, magia egipska, czarna magia, magia islamska (org. "Hermetic and Orthodox Qabbalah, Egyptian Magic, Black Magic, Islamic Magic").
 • Szkoły Nowoczesne (Modern Schools)
  • Odnowiony hermetyzm (Renewed Hermeticism) - oparty na pracach Kano i White Eagle, ten najbardziej naukowy i akademicki z hermetycznych paradygmatów jest także najbardziej rozpowszechniony. Przedstawiciele tej szkoły są często najbardziej sceptyczni w stosunku do duchowych aspektów magii.
  • Rytualizm zreformowany (Reformed Ritualism) - zwany też "Szkołą niemiecką", skupia się na grupowym, rytualnym aspekcie magii.
  • Taumaturgia awangardowa (Avant-Garde Thaumaturgy) - postrzega magię jako akt tworzenia i formę sztuki. Uczniowie to często anarchiści i rewolucjoniści walczący z establishmentem.
  • Zjednoczona teoria magii (Unified Magic Theory) - utworzyli termin "paradygmat", postrzegają każdą tradycję i szkołę jako poprawną. Następcy i kontynuatorzy Magii Chaosu.
  • Inne szkoły - magia Chaosu, Uliczny hermetyzm, Nowoczesna magia elementarna (org "Chaos Magic, Street Hermeticism, Modern Elemental Magic").
 • Mniejsze szkoły (Minor Schools)
  • Zgodność alchemiczna (Concordance Alchemique) - Pierwsi, którzy opracowali Alchemię. Skupiają się na umagicznianiu i magicznych przedmiotach ("enchanting and artificing").
  • Pitagorjanie (Pythagoreans) - magia oparta na liczbach i matematyce. "Matmagowie".

Patrz także Edytuj

Źródła Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.