Shadowrun Wiki
 
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
  +
[[Corporate Court|Sąd Korporacyjny]] przydziela wartość '''AAA''' największym i najważniejszym korporacjom. Korporacje o wartości AAA, nazywane także Prime Megacorporations (najważniejszymi megakorporacjami) cieszą się tym samym [[extraterritoriality|przywilejem eksterytorialności]] co [[AA megacorporations|megakorporacje AA]]. Mają też co najmniej jednego przedstawiciela w Sądzie Korporacyjnym z uwagi na swoje znaczenie. Z tego powodu, o tym, kto ma mieć wartość AAA dyskutuje się tylko, przed wyborami do Sądu Korporacyjnego.
The [[Corporate Court]] rates '''AAA''' the largest and most important corporations. Also called Prime Megacorporations, AAA rated corporations enjoys the same [[extraterritoriality|extraterritorial privileges]] than [[AA megacorporations]]. They are also given at least a representative on the Corporate Court for their importance. Because of this, AAA rating is only discussed prior to the election of a Court's representative. If a Prime Megacorporation is a subsidiary of another corporation, this corporation receive AAA rating for practical reasons, and until the AAA subsidiary is sold, unless the parent company can justify sufficient size and an importance on its own (this is also true for [[AA]] or [[A Corporations|A]] rating). [[Zurich-Orbital Gemeinschaftsbank]] is also maintained by the issue of a share to every Prime Megacorporation.
 
  +
Jeśli Prime Megacorporation należy do innej korporacji, ta korporacja otrzymuje wartość AAA z powodów praktycznych, i dopóki spółka córka z wartością AAA nie zostanie sprzedana, dopóty macierzysta spółka może utrzymywać odpowiedni rozmiar i ważność na własny rachunek (dotyczy to także Korporacji o wartości [[AA]] lub [[A Corporations|A]]).
  +
[[Zurich-Orbital Gemeinschaftsbank]] jest również utrzymywany ze wspólnych wydaków każdej z "Prime" Mega Korporacji.
   
  +
Członkowie założyciele [[Corporate Court|Sądu Korporacyjnego]] zawsze mają wartość AAA i muszą mieć przynajmniej jednego przedstawiciela w Sądzie.
The founding members of the [[Corporate Court]] have permanent AAA rating and must always retain at least one representative on the court.
 
   
They are immune to domestic law, responsible only to themselves, regulated only by the [[Corporate Court]], an assembly of the 7 (10 by 2059) largest corporations in the world:
+
Nie dotyczą ich prawo danego kraju, odpowiadają jedynie przed sobą, a ich postępowanie ogranicza jedynie [[Corporate Court|Sąd Korporacyjny]], poniżej spis 7 (10 w [[2059]]) największych korporacji na świecie:
   
== Listing ==
+
== Spis ==
  +
*<div style="text-align: right;">http://img216.imageshack.us/img216/8145/aresxp3.jpg </div>
*[[Ares Macrotechnology]], [[Detroit]]-based conglomerate of [[automobile]], steel, [[arms]] and [[space industry]] companies, led by [[Damien Knight]].
 
*[[Aztechnology]], a corporation from [[Atzlan]] (former Mexico, recreated in Aztec image) heavily involved in consumer goods, [[chemistry]] and magic.
 
*[[Fuchi Industrial Electronics]], a computer giant build by the Nakatomis and Yamanas from [[Japan]] and [[Richard Villiers]] from [[Boston]]. Disintegrated during the Corp War of '59 - '60, in which [[Novatech]] sprang up as its North American successor, led by Villiers. After the merger of [[Novatech]] with [[Transys Neuronet]] and [[Erika]], the seat was claimed by the new corporation [[NeoNET]]
 
*[[Mitsuhama Computer Technologies]], started as money laundering operation for the Yakuza but soon surpassed their investors' income by a very large margin.
 
*[[Renraku Computer Systems]], mainly [[computer]] and [[arms]]-producing giant from [[Japan]].
 
*[[Saeder-Krupp]], the world's largest corp, a [[Germany]] conglomerate based on the production of steel, heavy-industrial goods, [[cars]] ([[BMW]]), [[arms]] and communication in Europe. Its majority chairholder and chairman is [[Lofwyr]], a [[Great Dragon]], who bought the company stocks from hoarded resources.
 
*[[Shiawase Corporation]], an old family business, which survived the turmoils of the early 21st century unscathed, quickly able to expand in [[energy production]], [[biotech]] and environmental procedures. As the oldest megacorp who first fought for mega-corporate sovereignty.
 
*[[Yamatetsu]], a shipping and infrastructure giant, of Japanese-Philippine origin. Later moved to Vladivostok, Russia, and changed its name to [[Evo]]
 
*Later [[Wuxing]], a [[Hong Kong]]-based company, and [[Cross Applied Technologies]], a Free [[Quebec]]-based company joined the exclusive club of [[AAA]]-corps (those with a seat at the [[Corporate Court]].) CATCo loses its seat in the wake of the [[Matrix Crash 2.0]] and its seat is claimed by [[Horizon]], a Los Angeles-based media conglomerate.
 
   
 
'''[[Ares Macrotechnology]]''', konglomerat spółek z branż [[automobile|motoryzacyjnej]], stalowej, [[arms|zbrojeniowej]] i [[space industry|przemysłu kosmicznego]] z siedzibą w [[Detroit]] [[Damien Knight]].
== History ==
 
  +
*<div style="text-align: right;">http://img56.imageshack.us/img56/7393/aztechzx4.jpg</div>
*[[2023]] - [[Ares Industries]] (renamed [[Ares Macrotechnology]] in [[2024]]), [[Aztechnology]], [[BMW]], [[JRJ International]], [[Keruba International]], [[Mitsuhama Computer Technologies]] and [[Shiawase]] (all founding members of the court)
 
  +
'''[[Aztechnology]]''', korporacja z [[Aztlan]] (wcześniej Meksyk, odtworzony na podobieństwo Azteków) mocno zaangażowana w rynek dóbr przemysłowych, [[chemistry|chemiczny]] i magii.
*[[2036]] - [[Saeder-Krupp]] (reorganization of the [[BMW|BMW group]])
 
  +
*<div style="text-align: right;">http://img117.imageshack.us/img117/7496/fuchipo7.th.gif http://img130.imageshack.us/img130/4018/novatechgp6.jpg http://img95.imageshack.us/img95/1135/neonetxg2.gif </div>
*[[2038]] - [[Fuchi Industrial Electronics]] (by acquisition of [[JRJ International]])
 
  +
'''[[Fuchi Industrial Electronics]]''', gigant komputerowy zbudowany przez rodziny Nakatomi i Yamana z Japonii i [[Richard Villiers|Richarda Villiersa]] z [[Boston]]u. Firma przestała istnieć po wojnie korporacji w latach 2059-60, podczas której na scenie pojawiło się '''[[Novatech]]''', po tym, gdy pojawiła się jako jej północnoamerykański następca, pod przywództwem Villersa. Po fuzji [[Novatech]] z [[Transys Neuronet]] i firmą [[Erika]], miejsce zostało zajęte przez nową korporację - '''[[NeoNET]]'''.
*[[2042]] - [[Yamatetsu]] (by election)
 
  +
*<div style="text-align: right;">http://img130.imageshack.us/img130/7025/mitsuhamanb4.th.jpg </div>
*[[2059]] - [[Wuxing]] (by election) and [[Novatech]] (by acquisition of [[JRJ International]])
 
  +
'''[[Mitsuhama Computer Technologies]]''', zaczęła od prania pieniędzy dla japońskiej mafii - Yakuzy, ale szybko zaczęła generować większe dochody niż jej klient.
*[[2060]] - [[Cross Applied Technologies]] (by election)
 
  +
*
*2066? - [[Horizon]] claims CATCo's seat.
 
  +
<div style="text-align: right;">http://img130.imageshack.us/img130/4734/renrakugm9.jpg </div>
   
  +
'''[[Renraku Computer Systems]]''', zajmujący się głównie produkcją [[computer|komputerów]] i [[arms|broni]] gigant z Japonii.
To date, only two Prime Megacorporations have ever been demoted from AAA status: [[Fuchi Industrial Electronics]] in [[2059]], and [[Cross Applied Technologies]], whose court seat was given to [[Horizon]] some time after [[2066]] (It is believed to be 2066, since corporate court justices are elected to six and a half year terms, and Cross's corporate court justice was elected in 2060).
 
  +
*<div style="text-align: right;">http://img130.imageshack.us/img130/8876/skvh2.th.jpg </div>
  +
'''[[Saeder-Krupp]]''', największa megakorporacja na świecie, to [[Germany|niemiecki]] konglomerat opierający swą działalność na produkcji stali, dóbr przemysłu ciężkiego (??) [[cars|pojazdów]] ([[BMW]]), [[arms|broni]] i komunikacji w Europie. Jej większościowym właścicielem i przewodniczącym jest [[Lofwyr]], [[Great Dragon|Wielki Smok]], któy skupił udziały firmy od drobnych udziałowców.
  +
*<div style="text-align: right;">http://img130.imageshack.us/img130/9118/shiawasegn7.jpg </div>
  +
'''[[Shiawase Corporation|Korporacja Shiawase]]''', stara spółka rodzinna, która bez uszczerbku wyszła z chaosu początku XXI, szybko rozwinęła działalność o [[energy production|produkcję energii]], [[biotech]]nologię oraz rynek związany z ochroną środowiska. Jest najstqarszą megakorporacją, która pierwsza walczyła o eksterytorialność.
  +
*<div style="text-align: right;">http://img130.imageshack.us/img130/5309/yamatetsuny0.th.jpg http://img180.imageshack.us/img180/6622/evoeq3.gif</div>
  +
'''[[Yamatetsu]]''', gigant na rynku transportu i infrastruktury, ma mieszane, Japońsko-filipińskie korzenie. Później przeniósł się do Władywostoku w [[Rosji]] i zmienił nazwę na '''[[Evo]]'''
  +
*<div style="text-align: right;">http://img117.imageshack.us/img117/1272/wuxingfs3.th.jpg </div>
  +
<div style="text-align: right;">http://img130.imageshack.us/img130/4596/crossappliedbt9.jpg </div>
  +
<div style="text-align: right;">http://img89.imageshack.us/img89/6867/horizonnf6.gif </div>
  +
Później do ekskluzywnego klubu największych megakorporacji o wartości [[AAA]] (te, które mają miejsce w [[Sądzie Korporacyjnym]]) dołączył '''[[Wuxing]]''', firma z centralą w [[Hong Kong]]u, oraz '''[[Cross Applied Technologies]]''', firma z Wolnego [[Quebec]]u. [[CATCo]] utracił miejsce po po [[Matrix Crash 2.0|Krachu Matrycy 2.0]], a jego miejsce zajął '''[[Horizon]]''', konglomerat medialny z siedzibą w [[Los Angeles]].
   
 
== Historia ==
 
*[[2023]] - [[Ares Industries]] (w [[2024]] zmienił nazwę na [[Ares Macrotechnology]]), [[Aztechnology]], [[BMW]], [[JRJ International]], [[Keruba International]], [[Mitsuhama Computer Technologies]] oraz [[Shiawase]] (wszystkie te firmy to członkowie-założyciele Sądu)
 
*[[2036]] - [[Saeder-Krupp]] (reorganizacja [[BMW|grupy BMW]])
 
*[[2038]] - [[Fuchi Industrial Electronics]] (poprzez nabycie [[JRJ International]])
 
*[[2042]] - [[Yamatetsu]] (poprzez głosowanie)
 
*[[2059]] - [[Wuxing]] (poprzez głosowanie) i [[Novatech]] (poprzez nabycie [[JRJ International]])
 
*[[2060]] - [[Cross Applied Technologies]] (poprzez głosowanie)
 
*2066? - [[Horizon]] przejął miejsce [[CATCo]].
  +
  +
Na dziś dzień, tylko dwie Prime Megacorporations zostały pozbawione statusu AAA: [[Fuchi Industrial Electronics]] w [[2059]], i [[Cross Applied Technologies]], którego miejsce Sąd oddał [[Horizon]] jakiś czas po [[2066]] (wierzy się, że to rok [[2066]], poniewać sędziowie Sądu Korporacyjnego są wybierani na okres 6 i pół roku, a [[Sąd Korporacyjny]] z sędziami Crossa był wybrany w roku [[2060]]).
 
== Patrz także ==
 
== Patrz także ==
 
 
[[Category:Megakorporacje AAA]]
 
[[Category:Megakorporacje AAA]]
 
''Article forked from the 'Shadowrun' article of the Wikipedia''
 

Aktualna wersja na dzień 02:14, 28 lis 2006

Sąd Korporacyjny przydziela wartość AAA największym i najważniejszym korporacjom. Korporacje o wartości AAA, nazywane także Prime Megacorporations (najważniejszymi megakorporacjami) cieszą się tym samym przywilejem eksterytorialności co megakorporacje AA. Mają też co najmniej jednego przedstawiciela w Sądzie Korporacyjnym z uwagi na swoje znaczenie. Z tego powodu, o tym, kto ma mieć wartość AAA dyskutuje się tylko, przed wyborami do Sądu Korporacyjnego. Jeśli Prime Megacorporation należy do innej korporacji, ta korporacja otrzymuje wartość AAA z powodów praktycznych, i dopóki spółka córka z wartością AAA nie zostanie sprzedana, dopóty macierzysta spółka może utrzymywać odpowiedni rozmiar i ważność na własny rachunek (dotyczy to także Korporacji o wartości AA lub A). Zurich-Orbital Gemeinschaftsbank jest również utrzymywany ze wspólnych wydaków każdej z "Prime" Mega Korporacji.

Członkowie założyciele Sądu Korporacyjnego zawsze mają wartość AAA i muszą mieć przynajmniej jednego przedstawiciela w Sądzie.

Nie dotyczą ich prawo danego kraju, odpowiadają jedynie przed sobą, a ich postępowanie ogranicza jedynie Sąd Korporacyjny, poniżej spis 7 (10 w 2059) największych korporacji na świecie:

Spis[]

Ares Macrotechnology, konglomerat spółek z branż motoryzacyjnej, stalowej, zbrojeniowej i przemysłu kosmicznego z siedzibą w Detroit Damien Knight.

Aztechnology, korporacja z Aztlan (wcześniej Meksyk, odtworzony na podobieństwo Azteków) mocno zaangażowana w rynek dóbr przemysłowych, chemiczny i magii.

Fuchi Industrial Electronics, gigant komputerowy zbudowany przez rodziny Nakatomi i Yamana z Japonii i Richarda Villiersa z Bostonu. Firma przestała istnieć po wojnie korporacji w latach 2059-60, podczas której na scenie pojawiło się Novatech, po tym, gdy pojawiła się jako jej północnoamerykański następca, pod przywództwem Villersa. Po fuzji Novatech z Transys Neuronet i firmą Erika, miejsce zostało zajęte przez nową korporację - NeoNET.

Mitsuhama Computer Technologies, zaczęła od prania pieniędzy dla japońskiej mafii - Yakuzy, ale szybko zaczęła generować większe dochody niż jej klient.

Renraku Computer Systems, zajmujący się głównie produkcją komputerów i broni gigant z Japonii.

Saeder-Krupp, największa megakorporacja na świecie, to niemiecki konglomerat opierający swą działalność na produkcji stali, dóbr przemysłu ciężkiego (??) pojazdów (BMW), broni i komunikacji w Europie. Jej większościowym właścicielem i przewodniczącym jest Lofwyr, Wielki Smok, któy skupił udziały firmy od drobnych udziałowców.

Korporacja Shiawase, stara spółka rodzinna, która bez uszczerbku wyszła z chaosu początku XXI, szybko rozwinęła działalność o produkcję energii, biotechnologię oraz rynek związany z ochroną środowiska. Jest najstqarszą megakorporacją, która pierwsza walczyła o eksterytorialność.

Yamatetsu, gigant na rynku transportu i infrastruktury, ma mieszane, Japońsko-filipińskie korzenie. Później przeniósł się do Władywostoku w Rosji i zmienił nazwę na Evo

Później do ekskluzywnego klubu największych megakorporacji o wartości AAA (te, które mają miejsce w Sądzie Korporacyjnym) dołączył Wuxing, firma z centralą w Hong Kongu, oraz Cross Applied Technologies, firma z Wolnego Quebecu. CATCo utracił miejsce po po Krachu Matrycy 2.0, a jego miejsce zajął Horizon, konglomerat medialny z siedzibą w Los Angeles.

Historia[]

Na dziś dzień, tylko dwie Prime Megacorporations zostały pozbawione statusu AAA: Fuchi Industrial Electronics w 2059, i Cross Applied Technologies, którego miejsce Sąd oddał Horizon jakiś czas po 2066 (wierzy się, że to rok 2066, poniewać sędziowie Sądu Korporacyjnego są wybierani na okres 6 i pół roku, a Sąd Korporacyjny z sędziami Crossa był wybrany w roku 2060).

Patrz także[]