Shadowrun Wiki
Advertisement

http://img133.imageshack.us/img133/954/sr4orkpy8.jpg http://img323.imageshack.us/img323/730/orkcw3.png http://img133.imageshack.us/img133/8435/5orkoh8.jpg

Homo sapiens robustus

Budowa: Orki mierzą 1,9 metra i ważą 95 kilogramów. Kolor skóry zróżnicowany, od bladego różu do hebanu. Budową ciała ork przypomina sapiens, lecz robustus jest silniej zbudowany. Owłosienie głowy bywa zwykle obfitsze niż u grupy etnicznej sapiens, z której wywodzi się robustus. Nos orka jest raczej szeroki, a usta wąskie. Uszy spiczaste, czasami też wydłużone. Czaszka orka ma 32 zęby, ze znacznie powiększonymi dolnymi kłami. Kobiety orkijskie mają dwie piersi.
Gatunki podobne: Robustus, jak ingentis, podlega znacznemu zróżnicowaniu pod względem wyglądu, skłaniając badaczy do snucia teorii na temat przynależności poszczególnych osobników czy małych grup do odrębnych podgatunków albo w ogóle odrębnych gatunków. Ta różnorodność wariantów wyglądu zewnętrznego zwodzi nieświadomych jej badaczy.
Występowanie: Zwykle w zadaszonych budynkach.
Zwyczaje: Orki są aktywni zarówno w dzień, jak i w nocy, choć wydaje się, że wolą nocny tryb życia. Są wszystkożerni, choć wyraźnie preferują mięso. Populacje łączą się w duże grupy, często o strukturze plemiennej. Typowa długość życia orka mieści się w przedziale 35 - 40 lat. Okres rozrodczy nieograniczony. Okres ciąży 187 dni.
Młode: Orkijskie matki wydają na świat przeważnie czwórkę dzieci, choć narodziny sześciorga czy ośmiorga nie są rzadkością. Waga noworodka wynosi 4,2 procenta wagi matki. Czas karmienia powyżej 7 miesięcy. U większości noworodków uwidacznia się przynależność do podgatunku robustus, choć niektóre mogą wydawać się sapiens. Z tych ostatnich 95 procent przeistacza się w robustus w okresie dojrzewania (w wieku około 10 lat).
Komentarz: Zwiększona ilość pręcików w siatkówce pozwala orkom doskonale widzieć w słabym oświetleniu. Pojedyncze osobniki przeistaczające się w robustus podlegają zwykle negatywnym efektom psychologicznym, często w formie poważnych psychoz i zakłóceń we wzorcach zachowawczych. Osobniki urodzone jako robustus przeważnie bez problemów funkcjonują w społeczeństwie.


Orks (lat.: Homo sapiens robustus) appeared for the first time on 30 April 2021. On this day about a tenth of mankind goblinized into Orks and Trolls. In the following years many humans in the course of their puberty also goblinized into Orks and Trolls. Orks are the most numerous of the metahuman races next to humans.

Characteristics[]

Orks are on the average somewhat larger than humans (≈190cm). Many Orks have tusks, especially on the lower jaw, replacing their canines. Their skin colors are a range from tan to black. Orks have natural lowlight eyes, allowing them to see at night better than humans. This is due to an increased number of rod cells, along with a greater sensitivity. The assumed average life expectancy of an Ork is approximately forty years, although this average age may be lower due to social factors. The average Ork reaches sexual maturity at age 10. Ork mothers often have multiple children when pregnant, ranging from 4 to 8 children per pregnancy. Pregnancies for ork mothers last around six months. Infant mortality is high, usually due to social and economic factors.

Racism[]

Due to the fact that Orks are more numerous than other Metahumans save for Humans(due to their high reproductive rate and higher proportion of metagenetic expression), and that from the first Goblinization, Orks were viewed as monsters, Orks as a whole suffer from the most racism. Even 40 years after Goblinization, many of these prejudices are maintained. Frequently, Orks have trouble finding employment or housing. This discrimination causes a vicious cycle: On the one hand, many Orks must live underground or in simplest dwellings and perform the simplest and lowest paying jobs, but on the other hand, this lifestyle prohibits them from moving up in social status and gaining more lucrative employment.

http://img102.imageshack.us/img102/5834/orkiux7.png

Powiązane pojęcia[]

http://img324.imageshack.us/img324/9264/orkok0.th.gif Kliknij http://img324.imageshack.us/img324/5279/orkinagnajy0.th.gif Kliknij http://img137.imageshack.us/img137/5299/palikavekxi3.jpg http://img229.imageshack.us/img229/8412/mjlbbportretorgpaserfenjt5.th.gif Ork-fixer ocenia wartość towaru

References[]

Ta strona została przetłumaczona z strony Shadowhelix Ork

Advertisement