FANDOM


Rada nadzorcza (język prawniczy) - organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski).

Do obowiązków rady nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru - rozumianego zazwyczaj jako sprawowanie bieżącej pieczy nad funkcjonowaniem osoby prawnej, możliwość wydawania wiążących poleceń nadzorowanemu oraz dokonywanie kontroli. Rada nadzorcza może mieć także wpływ na dokonywane przez nadzorowanego określone czynności prawne.

Rada nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń. Rada nadzorcza może posiadać dodatkowo kompetencje reprezentacyjne w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

Pomimo posiadania przez radę nadzorczą szerokich uprawnień, nie można przyjmować, że jest ona organem współzarządzającym podmiotem nadzorowanym.

Zobacz też:Edytuj

The Board of Directors is the body elected by the shareholders to oversee a corporation's management. The Directors must be individual shareholders themselves, or persons designated by an institutional shareholder (like a corporation or a state). Some corporation also includes in the board officers, division's heads or employees' representatives with or without a voting right. The board elects its chairman to organize and lead the board's meetings, as well as all of the corporation's officers. Unlike the Shareholders General Assembly, where voting right is calculated according to the amount of shares owned, most board function on a "one seat, one voice" basis. In some corporation, the chairman is granted a second voice when there is a need of a tie-breaker.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.