FANDOM


RASIZM I CHARYZMA

Charyzma jest atrybutem decydującym o pierwszym wrażeniu, jakie wywołuje na kimś postać. Wpływa na podejście BN do postaci, zanim padną jakiekolwiek słowa czy rozpocznie się działanie. Charyzma decyduje o reakcji na postać na pierwszy rzut oka - w zatłoczonej windzie, na ulicy czy w ciemnej alejce.

Zanim postać wejdzie w interakcje z BN, Mistrz Gry musi ustalić, czy BN nie jest przypadkiem rasistą. Aby to stwierdzić, rzucamy 2k6 i odejmujemy 6. Jeżeli rezultat będzie liczbą dodatnią, wtedy tak, BN jest rasistą. Wynik określa, jak silny jest rasizm BN, tworząc w efekcie Punkty Rasizmu. (Rzut 2k6 dający 9 oznacza wynik równy 3, co daje BN 3 punkty Rasizmu). Następnie ustalamy, na czym koncentruje się Rasizm danego BN. Rzucamy 1k6 i sprawdzamy w poniższej tabeli.

 

<tbody> </tbody>

TABELA RASIZMU

Wynik rzutu

Znienawidzona rasa

1

Wszystkie rasy oprócz własnej

2

Ludzie

3

Elfy

4

Krasnoludy

5

Orki

6

Trolle

 

         Jeżeli wynik wskaże na własną rasę BN, ignorujemy ten rezultat i rzucamy dalej 2k6, dopóki nie uzyskamy 2 uprzedzeń rasowych bądź rezultatu wskazującego na wszystkie rasy prócz własnej.

         Dla BN z 3 punktami Rasizmu wobec Orków znajdziemy odnośną informację w Karcie Postaci w części Notatki: Rasizm (Orkowie) +3.

         Informacja ta wpływa na liczbę interakcji pomiędzy postacią a BN w następujący sposób: podczas wykonywania Testu Umiejętności Społecznej w sposób opisany w poprzednim punkcie, dodajemy punkty Rasizmu BN uprzedzonego do reprezentowanej przez postać rasy do poziomu trudności Testu Umiejętności Społecznej. Postać może zneutralizować te punkty poprzez Test Charyzmy na poziomie trudności znanym tylko Mistrzowi Gry, równym podwojonemu poziomowi Rasizmu BN. Każdy uzyskany sukces znosi wpływ 1 punktu Rasizmu. Sukcesy z tego testu nie wpływają bezpośrednio na wynik Testu Umiejętności Społecznej - znoszą jedynie wpływ punktów Rasizmu.

         Jeżeli postać zdaje się na Charyzmę w Teście Umiejętności Społecznych, nie może wykonywać odrębnego Testu Charyzmy w celu uniknięcia wpływu Rasizmu.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.