FANDOM


Metroplex Seattle jest podzielony na dziesięć dystryktów-dzielnic, każdy zarządzany przez własnego burmistrza i radę dzielnicy. Burmistrzowie i członkowie rad są wybierani na cztery lata, i nie ma limitu, jak często mogą sprawować dany urząd. Dystrykty są podzielone na maksymalnie 61 okręgów wyborczych; przeciętnie, w jednym okręgu jest 5 000 osób uprawnionych do głosowania.

Gubernator Metroplexu Seattle The Seattle Metroplex Government is presided over by a Governor elected to a four-year term. The Governor is responsible for enforcing the laws, collecting the taxes and maintain good relations among the Districts. There is no limit on the number of terms a Governor may serve. Biyuro Gubernatora znajduje się na trzydziestym piętrze budynku Charles Royer Building w Śródmieściu Seattle.

Gubernatorowi doradza Gabinet. To 21-osobowa rada składa się z burmistrzów 10 dzielnic, skarbnika metroplexu, Prokuratora Generalnego Metroplexu, Szefa Policji, Komisarza Straży Pożarnej, oraz Commissioners of Sanitation, Public Transporation, Public Works, Public Database, Public Utilities oraz Relacji rasowych. Ambasador z Salish-Shidhe Council jest również częścią Gabinetu. Gabinet spotyka się na 18-tym piętrze budynku Royer w każdy czwartek, chociaż Gubernator może zwołać nadzwyczajne zebranie w każdej chwili. Wszystkich członków gabinetu wybiera Gubernator - jedyny wyjątek to burmistrzowie 10 dzielnic.

Setka przedstawicieli, wybranych z dziesięciu dzielnic tworzy Kongres metroplexu. Kongres spotyka się w pierwszy czwartek każdego miesiąca w pięknych komnatach budynku Royer. Ściany są pięknie udekorowane drewnianymi panelami stworzonymi przez najlepszych rzeźbiarzy Salish - to prezent od Salish-Shidhe Council dla miasta Seattle. Przedstawiciele Kongresu są wybierani na sześć lat i nie ma limitu, jak często mogą sprawować dany urząd.

Temperatura rozgrywek politycznych Seattle jest gorąca, nawet w porównaniu z lokalną polityką takich miast, jak Chicago czy Nowy Jork. Oficjele ściskają dłonie, uśmiechają się do kamer trideo i mówią o "Konsensusie" i "Współpracy," ale typowy dzień rządzących to jakieś brudne układziki, mało konkretów, sporo kłótni i sprzeczek, walenia w stół a nawet wrzasków..

Gubernator: Marilyn Schultz
Burmistrz Downtown Seattle: Ivar J. Lindstrom
Burmistrz Bellevue District: Tian C. Campbell
Burmistrz Redmond District: Jeffrey U. Gasston
Burmistrz Snohomish District: Mike Walkstrong
Burmistrz Everett District: Samantha Tillian
Burmistrz Renton District: Carl B. Vandersalm
Burmistrz Tacoma District: Eva W. Pratt
Burmistrz Auburn District: Zax Pound-Down
Burmistrz Fort Lewis District: Pułkownik Winston Gajeway, (Dowódca Metroplex Guard)
Burmistrz Puyallup District: Roy Olmstead
Skarbnik Metroplex-u: Catherine DeBurke
Prokurator Metroplex-u: Carl S Tilman
Szef Policji: William J. Loudon, reprezentuje Lone Star Security Services
Komendant straży pożarnej: Ashley Tront, reprezentuje Franklin Associates, Inc
Sanitation Commisioner: Richard K. Cary, reprezentuje sanitation companies hired by the districts
Public Works Commissioner: Sarah Desanter, reprezentuje Shiawase Envirotech
Public Database Commissioner: Olivia Yoshida, reprezentuje Renraku Computer Systems
Public Utilities Commissioner: Daniel Otter-McKreky, reprezentuje Gaeatronics and Shiawase Atomics
Public Transportation Commissioner: Alan Greenspan, reprezentuje Metro Transit International
Commisioner of Race Relations: Paula Willowhair
Ambasador Salish-Shidhe Council: Wódz Jon Moses
Mówca Kongresu: Harry Sanderson
Seattle Partia Demokratyczna: Harry Sanderson, Chairman
Seattle Partia Republikańska: Allan Paulson, Chairman
Seattle International Workers of the World: Fire Bishop, Chairman
Awakened Workers Party: Walter Moonlight, Chairman
Ork Rights Coalition: Jasper Squashright, Chairman
Senatorowie UCAS: Eric Tollurude, Nelson Fareyes
Reprezentanci UCAS: Yvonne Rasson, Brian Royer, Margaret Peterson, Blood Groove, Lydia Wilson, Mitchell Springer

Ambasador oddelegowany do S-S Council: James Schultz
Ambasador oddelegowany do Native American Nations: Gregory Simenson
Ambasador oddelegowany do Japonii: Eric Ito
Ambasador oddelegowany do California Free State: Sarah Pinochet
Ambassador oddelegowany do Republiki Korei: Timothy Washburn

Seattle FBI: Yvonne Weathers, Chief
Seattle CIA: Paul Green, Chief
Seattle UCAS Organized Crime Task Force: Bishop Dent, komisarz

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.