Shadowrun Wiki
Advertisement

Sąd Korporacyjny (ang. Corporate Court) jest ciałem sądowniczym z całkowitą władzą dotyczącą eksterytorialnych megakorporacji. ZOstał założony przez siedem korporacji w roku 2023, i uznany indywidualnie przez każdą korporację do rozstrzygania sporów. Od 2043, Sąd jest też uznany przez państwa-sygnotariuszy Business Recognition Accords.

Sąd mieści się na pokładzie stacji orbitalnej Zurich-Orbital. Sąd liczy 13 członków (zazwyczaj nazywanych "sędziami"), osoby wybrane przez korporacje. Megakorporacje które posiadają reprezentanta w Sądzie mają status AAA i tracą tą wartość, gdy tracą reprezentanta. Każda reprezentowana megakorporacja otrzymuje rónież jedną akcję w Zurich-Orbital Gemeinschaftsbank (jedną i tylko jedną, nawet jeśłi posiada kilku reprezentantów). Każdy reprezentant ma półroczną "kadencję", która kończy się nowymi wyborami. Według statutu, siedem korporacji-założycieli, które rozpoczęły działalność Sądu w 2023, musi mieć co najmniej jednego reprezentanta w Sądzie (czyli nie mogą stracić statusu AAA). Kiedy kadencja ostatniego przedstawiciela takiej korporacji dobiega końca, tylko ta korporacja może wyznaczyć następców do do kolejnych wyborów (lub reelekcji). W innym wypadku, wybory są otwarte dla przedstawicieli megakorporacji AA lub AAA uznanych przez Sąd.

Korporacje - założyciele[]

Przedstawiciele korporacji w Sądzie (w 2070)[]

Byli członkowie Sądu[]

Po roku 2060

Po roku 2070

Źródła[]

Odniesienia w rzeczywistosci[]

Advertisement