FANDOM


DefinicjaEdytuj

Steganografia jest jednym ze sposobów ukrywania informacji.

Wiadomość może zostać ukryta na dwa sposoby:

  • kryptograficzny - przetworzenie przekazu informacji w taki sposób, aby stał się nieczytelny dla osób nie znających szyfru;
  • steganograficzny (słowo "steganografia" wywodzi się z greki i oznacza "ukryte pismo") - przesłanie informacji tak, aby osoby postronne nawet nie podejrzewały jej istnienia.

Znanych jest wiele technik steganograficznych:

  • stosowanie atramentu sympatycznego;
  • nakłuwanie szpilką liter większego komunikatu widoczne tylko "pod światło");
  • takie formułowanie komunikatu, aby sekwencja kolejnych liter, sylab bądź wyrazów tworzyła ukrytą wiadomość (ang. null cipher)

(Przykład: sekwencja pierwszych liter słów w zdaniu "To Anna jest naszą egzaminatorką" daje ukryty komunikat: "tajne".);

  • w komputerowym zapisie obrazu lub dźwięku (np. w formacie RGB jeden bądź dwa najmłodsze bity każdego piksela można wykorzystać do przenoszenia informacji bez zauważalnej straty jakości obrazu);
  • w wydrukowanych obrazach, w których ukryta jest niewidoczna dla oka dodatkowa informacja.

Pierwsze wzmianki o użyciu technik steganograficznych można odnaleźć w pismach Herodota z V wieku p.n.e. Opisuje on przesłanie informacji na tabliczce do pisania (drewnianej desce pokrytej woskiem) zapisanej nie w sposób tradycyjny, poprzez wykonanie liter w wosku, lecz umieszczenie przekazu bezpośrednio na desce. Zapisana tym sposobem deska po pokryciu jej woskiem nie wzbudzała podejrzeń. Herodot w "Dziejach" opisuje też inny sposób tajnego przekazu informacji: despota Hiastus przetrzymywany przez króla perskiego Dariusza postanawia przesłać informację do swego zięcia Arystogorasa z Miletu, tak aby mogła się ona przedostać mimo pilnujących go strażników. Aby tego dokonać na wygolonej głowie swego niewolnika tatuuje przesłanie. Kiedy niewolnikowi odrosły włosy posyła go z oficjalnym, mało istotnym listem.
W starożytnym Egipcie i Chinach powszechnie stosowano atrament sympatyczny.
W czasie II wojny światowej Niemcy wynaleźli i stosowali technologię mikrokropek czyli zdjęć o wysokiej rozdzielczości pomniejszonych do wielkości kropki wklejanej do tekstu maszynopisu.

Techniki steganograficzne są bardzo popularne i szeroko wykorzystywane we współczesnym świecie z uwagi na trudność w wykryciu ich zastosowania (m.in. metoda steganografii, concealogram, stosuje się je dla ochrony praw autorskich lub jako forma zabezpieczenia druku). Przekaz szyfrowany kryptograficznie wzbudza podejrzenie i skłania do prób deszyfracji. Przy przekazie steganograficznym osoby postronne nawet mogą nie spostrzec istnienia ukrytych informacji.

Ukryte informacje mogą się znajdować w cyfrowych obrazach i plikach dźwiękowych. Wykorzystuje się naturalne ograniczenie ludzkiej percepcji do rozróżnienia np. odcieni szarości lub fal o wyższej niż słyszalna częstotliwości.

Linki zewnętrzneEdytuj

Ukryte wiadomości w VoIPEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.